Elektriliste riskide kindlustus

 Mis on kindlustatud?elektrum_kaitseb_est_2.jpg

Elektriliste riskide kindlustus on kindlustustoode, mis koostöös If Kindlustusega spetsiaalselt välja töötatud Elektrumi äriklientidele. Kindlustus kaitseb ettevõtetele ja nende rentnikele kuuluvaid elektriseadmeid pikselöögi, ülepinge, alapinge, ülekoormuste või lühise tekitatud kahju eest.

Kus kindlustus kehtib?

Elektriliste riskide kindlustus kehtib ettevõtte ja tema rentniku tegevuskohas, mille suhtes on Elektrumiga sõlmitud kindlustuskaitset sisaldav elektrimüügileping.

Millised on kindlustusriskid?

 • pikselöök
 • kindlustusobjektiväline äikiline ja ootamatu üle- või alapinge, ülekoormus või lühis
 • kindlustusobjektisisene äkiline ja ootamatu üle- või alapinge, ülekoormus või lühis, kui see tekitab kahju teisele elektriseadmele
 • võrguoperaatori planeeritud tööd, mis põhjustasid üle- või alapinge, ülekoormuse või lühise.

Millised kulud hüvitatakse?

Kui seadet saab taastada, siis hüvitatakse seadme taastamise maksumus.

Kui seadet ei saa taastada, siis hüvitatakse seadme turuväärtus või kui on tegemist kuni 2 aasta vanuste lauaarvutite, sülearvutite, projektorite, koopiamasinate, skännerite või printeritega, siis uhiuue seadme soetamisväärtus. 

Millised on erandid?

Elektriliste riskide kindlustus ei hüvita kahjusid, mis on tekkinud:

 • tahtliku tegevuse tõttu
 • seadme ebaõigest paigaldusest või kasutamisest
 • seadme kulumisest, sellele tekkinud katlakivist või korrosioonist
 • seadme sisemistest elektrilistest või mehhaanilistest vigadest
 • mitte töökorras seadme kasutamisest
 • puudulike või ebastandartsete elektrikaitsmete kasutamisest
 • muude juhtude tulemusena, mis on määratletud Elektriliste riskide kindlustuse tingimustega.

Kuidas teavitada vigastustest?

Helistage võimalikult kiirelt Elektrumi klienditeenindusele +372 711 5555 ja teatage kahjust. Tutvuge "Elektriliste riskide kindlustuse tingimustega" siit, et saada täiendavat infot kindlustustoote kohta.