Elektriturg ja hinna kujunemine

Elektrienergia hind, nii nagu iga teisegi turul kaubeldava kauba hind, kujuneb nõudluse ja pakkumise suhtena. 

Peamiseks elektrienergia hinda mõjutavaks teguriks avatud elektriturul ja elektribörsil on piisavate tootmisvõimsuste ning elektriühenduste olemasolu, et tagada elektri liikumine nii siseriiklikult kui naaberriikide vahel. Lisaks neile on aga veel mitmeid teisi tegureid, mis mõjutavad elektrienergia hinna kujunemist nii lühemas kui ka pikemas vaates.

Tarbimine

Üks peamisi faktoreid, mis määrab elektrienergia hinna, on tarbimine.

Ülekandevõimsused

Eestil on praegu elektriühendused nii Venemaa kui Lätiga. Soomega ühendavad meid alalisvooluühendused EstLink 1 ja EstlLink 2. Tänu ühendustele saavad elektri tootjad ja tarbijad osta ning müüa elektrit oluliselt suuremal Põhjamaade – Balti turul.

Ilmastikuolud

Elektrienergia hinna kujunemisel on oluline roll ka regioonis valitsevatel ilmastikuoludel.

Kliimapoliitika ja Euroopa Liidu heitmekaubanduse reeglid mõjutavad samuti elektri hinda.