Nord Pool hind

Elektribörs on organiseeritud turg elektrienergiaga kauplemiseks. Nord Pool (NP) on üks maailma suurimaid energiaga kauplevaid elektribörse ja see tegutseb Põhjamaades (Norra, Rootsi, Soome, Taani), Saksamaal, Eestis, Leedus ja ka Suurbritannias.

Elektribörsi eesmärgiks on eelkõige pakkuda võrdset võimalust turuosalistele oma toodangu müügiks või elektrienergia ostmiseks, olles samas ka alternatiiviks kahepoolsetele lepingutele. Elektribörs tagab, et elektrienergiale tekiks läbipaistev ja turupõhine hind, mis annaks investoritele ja tootjatele aluse turusituatsiooni hindamiseks ning investeerimisotsuste tegemiseks.

Erinevate hinnapiirkondade vahel liigub elektrienergia alati suunaga madalama hinnaga piirkonnast kõrgema hinnaga piirkonda ning kui ühes piirkonnas on nõudlus suurem kui kahe piirkonna vahel olev läbilaskevõime, siis tekivadki piirkondades erinevad hinnad.

Et hoida ära piirkondadevahelisi suuri hinnaerinevusi, on NP kasutusele võtnud implicit oksjoni ehk kaudsel arvutusel põhineva meetodi. Kuna igas hinnapiirkonnas arvutatakse esitatud müügi- ja ostupakkumiste lõikepunktis vastava hinnapiirkonna hind, siis võib tekkida olukordi, kus ühes piirkonnas on elektrienergia ülejääk (madalama hinnaga piirkond) ja teises puudujääk (kõrgema hinnaga piirkond). Loodud süsteem aga optimeerib hindasid hinnapiirkondade vahel ja arvestab järgmise sammuna hindade kalkuleerimisel kahe piirkonnavahelist läbilaskevõimet, mistõttu hinnad ühtlustuvad. Seega annavad piirkondadevahelised ülekandeliinid võimaluse suunata ülejäägiga ehk madalama hinnaga piirkonnast elektrienergia sellesse piirkonda, kus on puudujääk ja kõrgem hind.

Nord Pool Eesti hinnapiirkonna hinnad leiate SIIT.