Tingimused

Enne elektrilepingu sõlmimist tutvuge kindlasti ka ärikliendi üldtingimustega.

Elektrimüügilepingu allkirjastamisega kinnitavad nii Klient kui Müüja, et on lugenud läbi ärikliendi üldtingimused, saanud neist aru ning nõustuvad nendega. Üldtingimused on lepingu lahutamatu osa.

 

Priima tööandja ja korteriühistu kampaania tingimused 2018

Väikeettevõtte ja korteriühistu kampaania tingimused 2018

Kuni miinus 20 eurot esimesest arvest kampaania tingimused 2017

Elektriliste riskide kindlustus ärikliendile - tingimused 2017 kuni 30.04.2018

Elektriliste riskide kindlustus ärikliendile - tingimused 2018 alates 01.05.2018

Ärikliendi üldtingimused

Volitus oma ettevõtte tarbimisandmete pärimiseks Eleringi Andmelaost