Gaasiturg

Balti regionaalse gaasituru väljaarendamine on viimastel aastatel toimunud kiirenevas tempos. Kuigi  Eestis on gaasiturg turuosalistele olnud avatud alates 2007 on siiski kuni viimase ajani peamiseks konkurentsi takistavaks asjaoluks olnud toimiva gaasi hulgituru puudumine ning kõrged gaasi tarnekulud liikumisel eri riikide vahel. 

2017 kevadel jõudsid  Balti gaasisüsteemi haldurid (Elering AS Eestist,  Connexus Baltic Grid AS Lätist ja AB Amber Grid Leedust) ühisele kokkuleppele lihtsustada gaasitarneid erinevate riikide vahel. See andis lõppkokkuvõttes Elektrumile tõuke hakata müüma gaasienergiat äriklientidele  Eestis, lisaks elektrienergiale.  

Avatud gaasiturul saab iga tarbija valida endale sobiva gaasi müüja, seejuures ei ole oluline kelle võrguga on tarbimiskoht ühendatud. 

Kust tuleb gaas?

Balti regioonis tegutseb alates 2014 UAB GET Baltic opereeritav gaasibörs Leedus ning alates juulist 2017 Elering AS ja UAB GET Baltic ühiselt opereeritav gaasibörs Eestis. Nii nagu täna toimib Eestis elektribörs  Nord Pool on lähiaastatel sarnane eesmärk ka gaasibörsi toimimisel. Soome-Balti ühine gaasituru arengukava näeb ette aga veel suurema turupiirkonna tekkimist aastaks 2020, kui valmib Balticconnector ühendus Eesti ja Soome vahel.

Gaasi tarneallikad võivad olla väga erinevad ja koos gaasituru arenguga ka üha mitmekesisemad: maagaasile lisaks veeldatud maagaas ehk LNG ja taastuv ehk biogaas. Füüsiliselt asub Balti regioonis ka väga suure mahutavusega Incikulna maaalune gaasihoidla Lätis (mahutavusega kuni 3 miljardit kuupmeetrit gaasi). Incikulna gaasihoidlas hoiab oma elektritootmise tarbeks gaasi ka Elektrumi omanikfirma - Latvenergo. 

Balti riikide gaasituru mahud on erinevad mitte ainult turumahus vaid ka ajaloolistel põhjustel. Näiteks Lätis on gaasitarbimise kasutusala palju laiem, aastane turumaht on 14.4 TWh, samas kui Eesti gaasituru maht on ligi kolm korda väiksem, ainult 5.4 TWh. Seda on vähem kui Latvenergo Riias asuva elektri- ja soojuse koostootmisjaama tarbimine kokku ühe aasta jooksul ehk 6.1 TWh. Leedus on gaasituru maht vastavalt 22 TWh. 

Nii on Latvenergo ühtlasi suurim gaasitarbija Lätis ja kogu Baltikumis. See loob kindluse Elektrumi klientidele, et meil on gaasi, mida tarnida.  

Mida Elektrum pakub?

Elektrum Eesti näeb oma klientidena eelkõige väikese ja keskmise gaasitarbimisega ettevõtteid ja korteriühistuid, kuid oma eeliseid näeme ka suurtemate gaasitarbijate puhul, kui osta koos gaasiga ka elektrit.

Ettevõtetele ja korteriühistutele pakkume fikseeritud hinnaga gaasienergiat kuni 2 aastaseks perioodiks. Gaasi hind jääb muutumatuks kogu lepingu perioodi vältel, see on selge ja arusaadav ning annab suurima kindluse energiakulude planeerimisel . 

Esimeste huvilistest ettevõtete ja korteriühistutega on Elektrum Eesti juba gaasienergia tarnelepingud sõminud. Kokku on Eestis ligi 50 000 gaasitarbijat, kellest pea 2000 on ärikliendid.  

Mida teha gaasipakkumise saamiseks?

Kui Teie ettevõte kasutab maagaasi, siis kutsume üles küsima maagaasi pakkumist meilt! Me analüüsime ettevõtte gaasitarbimist ning koostame pakkumuse, mis vastab just Teie vajadustele ja eelistustele. 

Kui hindate stabiilsust ning kulude prognoositavust, siis pakume Teile fikseeritud hinda kuni 24 kuuks! Eriti hea pakkumise saad, kui küsite ühispakkumist gaasile ja elektrile!

Pakkumise saamiseks palume võtta ühendust meie ärimüügi osakonnaga, kelle kontaktid leiab siit.

Tule Elektrumi gaasikliendiks!