Privaatsuspõhimõtted

E-teenindus Elektrum.ee (edaspidi E-teenindus) peab oluliseks Teie privaatsuse austamist ja kaitsmist.

Oma kodulehe tavapärase haldamise osana ning selleks, et kohandada oma teenuseid ja tagada Teie turvalisus, on meil vaja koguda Teie kohta teavet. Käesolev privaatsus-põhimõtete dokument kirjeldab, mis laadi teavet me kogume ja kuidas me kavatseme seda kasutada. 

E-teenindusel ei ole kohustusi, mis tulenevad privaatsus¬põhimõtetest nendel kodulehtedel, mille kaudu Te võite olla tulnud või mis võivad olla meie kodulehega ühendatud. E-teenindus ei vastuta teiste kodulehtede privaatsustavade või sisu eest. Soovitame Teil pöörata tähelepanu sellele, millal Te lahkute meie kodulehelt, ja lugeda privaatsusavaldusi nende veebilehtede kohta, millega me võime linkidega ühendatud olla. 

Registreerumine

Me pakume Teile võimalust ühineda E-teeninduse kogukonnaga. Selleks võib E-teenindusel olla vaja koguda isikuteavet, nagu Teie nimi, aadress, ettevõte või e-posti aadress, mille Te sisestate registreerumisel vabatahtlikult. Seda teavet kasutatakse selle kodulehe sisu kohandamiseks ja Teile optimaalse teeninduse pakkumiseks. Me võime kasutada Teie antud teavet statistilistel, turustamise ja/või tehingute sõlmisega seotud eesmärkidel ja Teie teavitamiseks kodulehe uuendustest. Meie kodulehte kasutades annate Te nõusoleku sellise informatsiooni kasutamiseks kooskõlas nende privaatsus-põhimõtetega. 

Uudiskirjad

E-teenindus võib kasutada Teie isikuandmeid Teile regulaarselt elektrooniliste uudiskirjade saatmiseks, kui Te vabatahtlikult selle teenuse tellite. Me ei jaga kellegagi kunagi inimeste isikuteavet ega müü või rendi seda ilma Teie eelneva loata või muidu, kui selleks on olemas kohtu käsk. Samuti võite igal ajal tellimuse peatada, saates meile e kirja või järgides e-postiga saadud uudiskirja lõpus olevaid juhtnööre. 

Turvalisus

Me peame oma ülesandeks tagada, et Teie andmed on kaitstud. Selleks, et vältida volitusteta ligipääsu või nende avalikustamist, oleme seadnud sisse vastavad füüsilised, elektroonilised ja haldusalased protseduurid, et tagada turvalisus ja kaitsta teavet, mida me internetis kogume. E-teenindus rõhutab, et internetis ei ole täielikku turvalisust ja seetõttu ei saa ta vastutada igasuguste häirimiste, kahjude või kaotuste eest, mis võivad interneti kasutamisel ette tulla. 

Kasutuse jälgimine

E-teenindus jälgib kasutajate tegemisi kodulehe väljanägemise ja sisu pidevaks häälestamiseks ning Teile interaktiivse ja kohandatud teeninduse pakkumiseks. Mitte mingil juhul ei seosta E-teenindus seda statistilist informatsiooni isikuteabega, mille Te salvestasite registreerumisel. E-teenindus kasutab Teie IP-aadressi selleks, et diagnoosida probleeme, mis võivad Teil ette tulla meie serveri kasutamisel, ja oma veebilehe haldamiseks. 

E-teenindus võib kasutada küpsiseid selleks, et teha kindlaks, milline on Teie käitumismuster kodulehel. Küpsis on tükk informatsiooni, mis on salvestatud Teie kõvakettale selleks, et hõlbustada ja mugandada Teie liikumist meie veebilehel. Neid ei kasutata mitte mingil juhul Teie andmekandjate sisu järele luuramiseks või Teie isiklikule teabele ligipääsemiseks. Küpsised ei ole täitmisprogrammid, vaid kõigest lihtsad tekstifailid, mis salvestavad andmed, mida Te leheküljel liikudes avaldasite, nagu näiteks kasutajatunnus, või leheküljed, mida Te külastasite. E-teenindus ei kasuta aga küpsiseid Teie salasõna või ükskõik millise muu isikliku teabe salvestamiseks. Veel enam, küpsiste kasutamine on seotud asjaoluga, et Te seadistate oma interneti ligipääsu nende vastuvõtmiseks. 

Reklaam

E-teenindus jätab endale õiguse koguda koondatud statistilisi andmeid selleks, et pakkuda reklaamimisvahendeid tarnijatele ja võimaldada meie turustusmeeskonnal jõuda kõige õigema publikuni. Siiski tagab E-teenindus, et reklaamijad ei saa mitte kunagi ligipääsu Teie isiklikele andmetele. E-teenindus jätab endale õiguse kasutada Teie emaili/postiaadressi ja/või telefoninumbrit Teile informatsiooni saatmiseks teenuste või toode kohta, mis võivad meie arvates Teile kasulikud olla, kui Te olete selle vastu huvi väljendanud või oma nõusoleku andnud. Kui Te peaksite soovima oma kontaktandmete väljaarvamist sellistest postiloenditest, siis võtke julgesti ühendust meie turundusmeeskonnaga aadressil kliendiinfo@elektrum.ee. 

Me võimaldame kolmandatest isikutest ettevõtetel pakkuda reklaame ja/või koguda teatud anonüümset informatsiooni, kui Te meie kodulehte külastate. Need veebiettevõtted võivad kasutada isikuga seostamatut teavet (nt klõpsamiste teave, sirvija tüüp, kellaaeg ja kuupäev, millise ainestikuga reklaame on klõpsatud või läbi keritud) Teie külastustest selleks, et pakkuda reklaame toodete ja teenuste kohta, mis võiksid tõenäoliselt Teile suurt huvi pakkuda. Tüüpiliselt kasutavad need ettevõtted sellise informatsiooni kogumiseks küpsist või kolmanda isiku veebimajakat. 

Kolmandad isikud

Vastavalt andmekaitseseadusele tagab E-teenindus, et Teie isiklikku teavet EI avalikustata, müüda, üürita ega anta kasutusõigust ühelegi välisele organisatsioonile või kolmandatele isikutele, ilma et me oleksime Teid sellest teavitanud JA Teilt täieliku volituse saanud. 

Ometigi, kui seda peaks nõudma seadus ja selleks, et austada oma väärtushoiakuid, jätab e-teenindus endale õiguse teha koostööd politsei ja kõikide muude seaduslike võimukandjatega ning seetõttu avalikustada nendele institutsioonidele osaliselt või kõik Teie andmed. 

Teabe värskendamine

E-teenindus annab Teile võimaluse uuendada ükskõik millal oma isikuandmeid, mille Te registreerumisel sisestasite. Kui Teil on küsimusi selle kohta, kuidas oma isikuteavet parandada või uuendada, siis võtke julgesti meiega ühendust. Kui Te peaksite otsustama E-teeninduse kogukonnast lahkuda, siis kustutatakse Teie nõudmisel kogu isikuteave, mida E-teenindus Teie registreerumisel kogus.

Tagasiside ja küsimused 

Kui Teil peaks olema täiendavaid küsimusi või kommentaare nende privaatsus-põhimõtete kohta, siis võtke palun ühendust meie toimetusmeeskonnaga. 

Me soovitame Teil aeg-ajalt need privaatsus¬põhimõtted uuesti üle vaadata.