Päikeseenergia

Kas olete kunagi mõelnud, kuidas suurendada sõltumatust kõikuvatest elektrihindadest, parandada hoone energiatõhusust, suurendada kinnisvara väärtust ja elada keskkonnasõbralikumalt? Nüüd on selleks kõigeks võimalus, Elektrumi Päikese Klõps on investeering teie tulevikku.

Kõlab huvitavalt? Küsi meilt personaalset pakkumist!

Elektrum Päikese Klõps on võimalus kasutada iseseisvalt päikesevalgusest toodetud elektrit. Kui teil on kinnisvara, kus saab katusele või maapinnale paigaldada päikesepaneelid, on teil võimalus toota iseseisvalt keskkonnasõbralikku ja taastuvat energiat ning kasutada seda tasuta 25 ja enam aastat alates päikesepaneelide paigaldamise esimesest päevast. Logo.png

Me pakume: 

  • kvaliteetseid päikesepaneele, Päikese Klõps valikus on Premium ja Value paketid;
  • tarnime ja paigaldame kiiresti ja mugavalt teie tarbimisele kõige sobivama seadmekomplekti;
  • aitame liitumisel võrguettevõtjaga ning asjaajamisel kuni päikeseelektrijaama käikuandmiseni;
  • võimaldame omandada päikesepaneelide komplekt koos paigaldusega intressivaba järelmaksu teel tähtajaga kuni 5 aastat;
  • ühist elektriarvet, selgeid hinnatingimusi ja soodsaid garantiitingimusi, ostame tagasi teie poolt toodetud ja omatarbest ülejääva elektrienergia;
  • võimalust jälgida oma toodetud elektrienergiat e-Eleringi portaalis ning saada teavet erinevatest riiklikest taastuvenergia kasutuselevõtmisega seotud toetusskeemidest.

Valige sobiv paneelikomplekt

Näidispakkumine 3.1 kW päikeseelektrijaama rajamiseks

Objekti elektritarve aastas: 8 000 kWh

Katusepaigaldus, paigalduseks sobiv pind kokku 17 m2 (10 paneeli)

3,1 kW paneelisüsteemi arvutuslik tootmismaht aastas: 2710 kWh

Peakaitse 25A, katusekalle 35 kraadi, asimuut 0 kraadi, süsteemi kadu 14%, omatarve 35% aastas  

1

1

 

 Päikeseenergia tootmisgraafiku näidis kuude haaval:

Graafik_1.PNG

 

Päikeseelektrijaama rajamine

Elektrum tagab täisteenuse „võtmed kätte“ põhimõttel: mitte ainult päikesepaneelide tarne ja paigaldamise kliendi asukohas, vaid ka kogu abi päikeseelektrijaama rajamisel kaasneva asjaajamisega ning finantseerimisel: sobiva suurusega süsteemi arvutused, liitumine võrguettevõtjaga, kooskõlastused kohaliku omavalitsusega, jaama käikuandmine, vajadusel aitame finantseerida jaama rajamist Elektrumi intressivaba järelmaksuga kuni 5 aastaseks perioodiks samuti nõustamine erinevate riiklike toetuste saamiseks. Seega tagame oma klientidele enese toodetud elektri maksimaalse tarbimise, päikesepaneelide soetamise parima efektiivsuse ning võimalikult kiire paigaldamise. Päikese Klõps päikeseelektrijaama rajamise protsess alates kliendilepingu sõlmimisest kuni üleandmis-vastuvõtuakti allkirjastamiseni võtab aega kuni 3 kuud ja me tagame, et klienti hoitakse igast etapist kursis ja talle pakutakse täielikku tuge.

Arveldamine

Elektrum Päikese Klõps  paketi valimisel ja Elektrumiga mikrotootja lepingu sõlmimisel kehtib teile edaspidi arveldamisel netosaldeerimise põhimõte. Toodetud elektrit kasutate peamiselt omatarbeks, kuid juhul, kui päikesepaneelidega toodetud elekter ületab majapidamises kasutatavate elektriseadmete kogutarbimist, edastatakse omatarbest ülejääv kogus automaatselt üldisesse elektrijaotusvõrku. Elektrivõrku tagasi müüdud elektrienergia summa tasaarveldatakse automaatselt teie igakuise elektriarvega ning juhul kui omatarbest ülejääv ja elektrivõrku tagasimüüdud elektri eest olev summa on suurem kui elektrivõrgust võetud ja tarbitud elektri eest, siis jääb teile ettemaks järgmisesse kuusse. Käibemaksukohustusega füüsilistel isikutel ja juriidilistel isikutel tuleb sõmida eraldi ostuleping elektrülekandevõrku müüdud elektrile ja eraldi elektrimüügileping võrgust tarbitud elektrile.

Lisateenused

Paigaldatud päikesepaneelide kaitsmiseks äikesest tingitud kahjustuste eest soovitame varustada paneelid piksekaitsesüsteemiga ja ülepingekaitsega (juhul kui see ei sisaldu inverteris). Lisateenused on saadaval ainult juhul, kui hoone on varustatud maandusseadmega.

Millest alustada?

Selleks, et valida kõige sobivam paneelide komplekt Elektrum Päikese Klõps - Premium või Value valikust ja saada just teile sobiv pakkumine, saatke meile pakkumiseks vajalikud andmed. Meie spetsialistid võtavad teiega ühendust ning tutvustavad teie personaalset pakkumist.