Energiaturud - 2019 kvartal 2

Olulisemad energiahindade mõjurid

  • veeolud Põhjamaade hüdroreservuaarides ja Läti Daugava jões – mõju Baltikumi elektri börsihinnale;
  • CO2 emissioonikvootide hinnad – mõju elektri hulgituruhindadele läbi elektritootmiseks kasutatavate CO2-mahukate kütuste kasutamise kulu;
  • kütuste maailmaturuhinnad – mõju maagaasi hinnale, kuna paljud maagaasi lepingud seovad ostuhinna maailmaturu kerge kütteõli (Gasoil 0,1%) ja raske kütteõli (FuelOil 1,0%) viimase üheksa kuu keskmise hinnaga;
  • euro ja dollari kurss - kuna kütuste hinnad maailmaturul määratakse USA dollarites, mõjutab maagaasi impordihinda ka euro ja USD kurss – dollari tugevnemine muudab kütuse kallimaks.

Põhjamaade elektribörsi Nord Pool Eesti hinnapiirkonna keskmine hind mais oli 42,32 €/MWh, suurenedes 0,33% võrreldes eelneva kuuga; süsteemihinnaks kujunes 38,07 €/MWh; Hinnad tõusid kuises võrdluses kõigis hinnapiirkondades, kõrgeim oli hind Eestis, Lätis ja Leedus. Süsteemihind langes eelmise kuuga võrreldes 6,74 %.

 NPS prices (wekly average).png

Elektrienergia tulevikulepingute hindu mõjutasid soojema ja kuivema ilmaga muutlikud ilmaprognoosid, hüdrobilansi puudujääk suurenes -13,9 TWh-lt aprillikuu alguses -19,0 TWh-ni aprillikuu lõpus, kuid vähenes -15.6 TWh maikuu lõpuks. Elektrienergia tulevikulepingute hindade muutustele  avaldasid mõju ka maagaasi ja heitmekvootide turuhindade kõikumised. Süsteemi tulevikulepingute väärtuse kasvule Nasdaq OMX  toormebörsil aitasid kaasa külmemad ja kuivemad ilmastikutingimused. Maikuu lõppedes oli tulevikutehingute keskmine Eesti hinnapiirkonna sulgemishind 2020. aastaks 41,0 € / MWh, Läti hinnapiirkonnas 42,7 € / MWh.

Electricity prices in Estonia.png

Põhjamaade (Norra, Rootsi ja Soome) hüdroreservuaaride täituvus saavutas maikuus 49,3% taseme maksimaalsest (100% 02.01.2012- 121 429 GWh), mis on ca 7,3% üle normi.

Vee juurdevool Daugavas oli keskmisest tasemest 53% madalam.Aprillikuine kuiv ilm mõjutas juurdevoolu vähenemist. Kuu keskmine juurdevool aprillis oli 711 m3/s, mis on 53% väiksem kui Daugava 30-aastane keskmine tase - 1524 m3/s.  Ajalooliselt madalaim juurdevool aprillis 30-aastase perioodi ajal oli 2002. aastal - 639 m3/s. Prognoositud vee juurdevool maikuus on 380 m3/s, mis on 484 m3/s väiksem kui norm 864 m3/s.

Nordic reservoir content & Water folow in Daugava.png

Nafta ja saastekvootide hinnad tõusevad. Brent Crude Futures toornafta futuurilepingu keskmine hind aprillis tõusis 7% võrra - 71,63 USD/bbl-ni, lepingu sulgemishind oli 72,80 USD/bbl. Aasta algusest saadik on naftahinnad tõusnud 19% võrra, saavutades sel aastal kõrgeima turuhinna - 74,39 USD/bbl. Turuhindade tõusu mõjutasid Liibüa rahutused, mille tagajärjeks olid naftatootmise häired, mis viisid ekspordi vähenemiseni. OPEC+ liikmesriigid vähendasid jätkuvalt naftatootmist ning nafta pakkumine vähenes seoses USA sanktsioonidega Iraani ja Venezuela suhtes. USA toornafta tootmine on endiselt kõrge. Ülemaailmsed naftatootmise mahud langevad järsult, samas nõudlus kasvab, mida peamiselt veab Hiina, India ja USA. Aprillikuu lõpus USA teatas soodustuste lõpetamisest Iraani naftaimpordile alates 2. maist, mis mõjutab nafta tarnimist Indiale, Hiinale, Jaapanile, Lõuna-Koreale ja Türgile.

Mai (API2 Coal Futures Front month) söe futuurlepingu keskmine hind vähenes 12% võrra - 61,62 USD/t ja lepingu sulgemishind aprillis oli 59,05 USD/t. Söehinnad langesid aprillis jätkuvalt, mille üheks põhjuseks oli gaasi ja söe hindade omavaheline konkurents elektrienergia tootmisel, keskmisest kõrgem Euroopa õhutemperatuur ja piisav pakkumine turul. Samal ajal on Euroopa söevarud jätkuvalt suured. Hiinas soojemate ilmastikutingimuste tõttu on vähenenud söe nõudlus ja on täheldatud sisemaiste söetarnete suurenemist. Lõuna-Korea on vastu võtnud uue seaduse, millega suurendatakse söeimpordi maksu 40% võrra.

Saksa (Gaspool Gas Futures) gaasi futuurlepingute keskmine hind oli 15,37 EUR/MWh, langedes 5% võrra, lõplik sulgemishind aprillis oli 14,84 EUR/MWh. Madala maagaasihinna Euroopas tingisid soojemad ilmastikutingimused, veeldatud maagaasi (LNG) nõudluse vähenemine Aasias tõi kaasa suuremad veeldatud maagaasi tarned Euroopasse. Aprillis kasvasid veeldatud maagaasi tarned 79 veoseni, ületades eelmise rekordi. Eelmisel kuul oli Euroopa gaasihoidlate tase kõrgem kui aasta tagasi samal perioodil.  

Euroopa saastekvootide (EUA Futures) hind aprillis tõusis 17% võrra ja aprillikuu keskmine hind oli 25,80 EUR/t, kuu lõpus sulgedes hinnaga 26,29 EUR/t. Brexit oli aprillis üks peamisi saastekvootide hinnakasvu mõjutavaid tegureid. Suurbritannia lahkumist Euroopa Liidust pikendati 31. oktoobrini, mis viis järsu nõudluseni saastekvootide järele turul. Eelmisel kuul oli saastekvootide turuhind 24-28 EUR/t, saavutades 11 aasta kõrgeima taseme.

 Oil & Coal & CO2 & Natural Gas.png