Päikesejaamade finantseerimise ABC

Kadi Kase, päikeseenergeetika lahenduste projektimüügi juht

Meie laiuskraadil varem haruldased päikesejaamad on nüüdseks saanud normaalsuseks. Tehnoloogia on odavnenud ja finatnseerimisvõimalused paranenud. Päikesejaamad võimaldavad alandada elektri kulusid.

Finantseerimise seisukohalt koosneb päikeseelektrijaama rahavoog kolmest komponendist.

1) Elektrimüügi rahavoog

Elektrimüügi rahavoog teenitakse elektrit võrku müües. See koosneb võrku müüdud elektri börsihinnast ja taastuvenergia toetusest. Elektri börsihinna puhul tuleb arvestada, et kuna päikesejaam toodab päevasel ajal, mil elekter on kallim, siis on ka päikesejaama teenitav elektri hind umbes 20% ööpäeva keskmisest kõrgem. See on suurusjärgus 50 eurot / MWh kohta. Taastuvenergia teotust makstakse 53,7 eurot MWh kohta 12 aasta vältel. Toetus on garanteeritud Elektrituruseadusega.

2) Säästurahavoog

Säästurahavoog teenitakse päikesejaamas toodetud ja otseliiniga lähedal asuvas tarbijas tarbitud elektrilt, mille arvelt ostetakse võrgust elektrit vähem.

Otseliin on tootmisseadme ja tarbija vaheline ühendus, mida läbivat elektrit mõõdetakse arvestiga. Otseliin peab olema võrguettevõtjaga kooskõlastatud. Otseliini loa saamise korda lihtsustati uue Elektrituruseadusega.

Säästurahavoo hulka arvestatakse elektri börsihind, taastuvenergia toetus ja võrgutasu edastustasu komponent. Ehk säästurahavoog = elektrimüügi rahavoog + võrgutasu edastustasu komponent. Säästurahavoog on ühe toodetud kWh kohta suurem,  kui elektrimüügi rahavoog.

Kohapeal tarbimine tähendab, et elekter viiakse päikesejaamast tarbimiseni otseliiniga. Otseliiniga toodetud ja tarbitud elektrile makstakse sarnaselt võrku müümisele taastuvenergia teotust 53,7 eurot MWh kohta 12 aasta vältel.

3) Jooksvad kulud

Päikesejaama hoolduskuluks arvestatakse tavapäraselt 0,05% investeeringu maksumusest aastas. Kõige soodsam on jaam rajada tarbija hoone kõrvale või katusele, kus päikesejaama kindlustuse, valve, elektri käidu ja võrgutasu püsitasu komponendi saaks katta juba olemasoleva hoone ja liitumise kuludega.

Järelmaksuga maksab jaama eest päike, aga tuleb kiirustada

Elektrum pakub päikesejaamu järelmaksuga. Järelmaksu intress on 0%, sissemakse 15% ja periood 5 aastat. Rajades jaama soodsate tingimustega asukohta saab jaama finantseerida nii, et ka järelmaksu perioodi ajal ei ületa aasta lõikes maksed jaama poolt teenitavat raha.

Sellist tootlust soovides tuleb aga jaama rajamisega kiirustada. Toetus 53,7 eurot / MWh makstakse üksnes enne järgmise aasta lõppu valmivatele kuni 50 kW jaamadele. Toetus on oluline osa jaama rahavoost. Hiljem valminud jaamadele on toetused oluliselt kehvemad ja tasuvusajad märkimisväärselt pikemad. 50 kW jaama planeerimine ja lubade hankimine võib sõltuvalt ehituskohast võtta pool aastat või enam, mistõttu on toetusskeemi jõudmiseks kõige turvalisem alustada veel sel aastal.

Päikeseelektrijaama pakkumise saamiseks palun võtke ühendust e-postiga info@elektrum.ee