Energiaturgudel on olnud muutusterohke aasta! Baltikumis, Põhjamaades ja ka mujal Euroopas on elektrienergia hinnad saavutanud kõrgeima taseme viimase 10 aasta jooksul. Mõistetavalt teeb see paljud tarbijad ja äriettevõtted ärevaks.

Avatud elektriturul elektrienergia hind Euroopa erinevates hinnapiirkondades sõltub piirkondadevaheliste ühenduste olemasolust ja nende efektiivsusest ehk saadaolevast võimsustest ning piirkondadest, kellega elektrienergiaga kaubeldakse. Lisaks ka kohaliku tootmise olemasolust ja selle iseloomust. Näiteks on tuuleenergia odavaim tootmisviis, kuid samas ei ole see juhitav ressurss (kui tuult on vähe, siis on ka tootmine vähene). Hüdroenergia kuulub samuti odavaimate energialiikide hulka, kuid sarnaselt tuule- ja päikeseenergiale sõltub suuresti ilmastikust. Euroopa suurimate hüdroenergia tootjate, Norra ja Rootsi, hüdrojaamade reservuaaride täituvus ja hüdroenergia kättesaadavus on selle aasta suveperioodil pikalt kestnud põua tagajärjel veel tänagi oluliselt madalam kui varasemalt. Tugevam elektrihinna tõus Põhjamaades ja Baltikumis algaski seetõttu juba suve alguses.

Fossiilsetest kütustest toodetud (nt kivisüsi, põlevkivi ja maagaas) elektrienergia on täna aga tootjatevahelises konkurentsis eriti kallis, kuna sellele lisandub omakorda juurde rekordkõrge saastekvootide tasu. Lisaks, kuna gaasihinnad on samuti tugevalt tõusnud 2021. aasta jooksul, siis maagaasist toodetav elekter on tänasel hetkel eriti kallis. Elektriturg on täna üles ehitatud selliselt, et teatud tundidel pääsevad ka kõige kallimad tootmisviisid turule, siis kui odavat tootmisvõimsust piisavalt võtta ei ole ning sellistel tundidel määravad turuhinna juba kallimad tootmisviisid. Seetõttu äärmuslik hindade kõikumine pigem jätkub ning ilmade külmenemine annab sellele ainult hoogu juurde.

Äritarbijad, kes sõlmisid Elektrumiga fikseeritud hinnaga lepingu enne kui hinnad hakkasid hoogsalt kasvama ja olid oluliselt madalamad, võivad täna olla rahulikud, sest neid praegune hinnatõus kuni kehtiva lepingu lõppemiseni ei puuduta. Uueks perioodiks on aga ka fikseeritud hinnaga pakkumised juba oluliselt kõrgemad, samas võib see ikkagi sobida meelerahu otsivale tarbijale. Börsihinnaga elektripaketi valinud tarbijate jaoks on aga oluline mõista, milliseks kujuneb koguarve kalendrikuu jooksul, üksikute tundide ekstreemsed hinnatipud ei pruugi omada nii palju jõudu, et oluliselt mõjutada kuu keskmist hinda. Samuti on oluline, et börsihinnaga tarbijad oleksid teadlikud oma võimalustest tarbimist ise juhtida ja tarbida rohkem madalama hinnaga tundidel (või jätta üldse tarbimata).

Tarbijate ja äriettevõtete jaoks on muidugi peamine küsimus kas praegune energiahindade tõus jätkub ka pikema aja jooksul?

2022-2023 aastatel näeme tulevikutehingute elektrienergia hindades küll teatud määral langust ja stabiliseerimist hinnatasemel 90-100 eurot megavatt-tunnist, kuid lühiajaliselt ei saa börsihindades koos talvepakasega välistada uusi elektri börsihinna rekordeid. Lõppeva aasta 7. detsembril said Eesti tarbijad ebameeldiva üllatuse osaliseks kui Nord Pool elektribörsil tõusis ühel tunnil hind lausa 1000 euroni megavatt-tunni kohta. Kõige keerulisemas olukorras on mõistagi need tarbijad, kes lisaks elektrile kasutavad suures mahus ka maagaasi, mille hinnakujundust mõjutavad rohkem geopoliitilised arengud.

Kui teie ettevõttel on vaba katuse- või maapinda, siis soovitame kindlasti esimesel võimalusel hakata ise elektritootjaks ja paigaldada päikesepaneelid. Päikeseenergia on tasuta ja kõrgemate elektrihindade juures päikesejaama tasuvusaeg täna vähemalt 5 aastat lühem. Äritarbijatele võimaldab Elektrum päikeseelektrijaama rajada ka omafinantseeringuta!

Ilusat aasta lõppu! Valguse ja soojuse rikast uut aastat!

  • Andrus Liivand
  • Elektrum Eesti OÜ tegevjuht

Loe ka viimast energiaturgude turuülevaadet.