Elektri tootmine

Elektri tootmine.pngElektrumi emaettevõte on üks juhtivaid elektri- ja soojusenergiatootjaid Balti riikides. 
Lõviosa meie toodetud energiast pärineb taastuvatest energiaallikatest:

  • Hüdroelektrijaamadest - Pļaviņasi hüdroelektrijaam, Riia hüdroelektrijaam, Ķegumsi hüdroelektrijaam, Aiviekste hüdroelektrijaam;
  • Puidukütusel töötavatest elektrijaamadest;
  • Tuuleparkidest ja katlamajadest - Ainaži tuulepark, Ķegumsi katlamaja; 
  • Väga efektiivsetest gaasil töötavatest koostootmisjaamadest - Riia TEC-1, Riia TEC-2, jt;

Elektrumi emaettevõtte strateegiliste eesmärkide kohaselt ei saa tootmisvõimsust ja toodete mitmekesisust suurendada CO2 heitmete suurendamise teel. Keskkonnahoidliku tehnoloogia kasutamist kinnitavad TEC-2 esimese ja teise bloki rekonstrueerimisprojektid, mille tulemusel asendatakse olemasolevad seadmed moodsamate ja vähem heitmeid tekitavate seadmetega. Peale keskkonnariskide vähendamise kavatsetakse jätkata Daugava jõe hüdroelektrijaama hüdraulikaüksuse ajakohastamise projekti, mis on tähtis jaama ohutuse tagamiseks ning suurendab tootmise tõhusust.

Oleme Läti suurim energiatootja, kus tootsime kokku 90% Lätis 2011. aastal toodetud energiast.

Hetkeseisuga on Elektrumi emaettevõte suuruselt teine keskkonnasäästliku elektri tootja Euroopas: 67% elektrist toodetakse taastuvatest allikatest, ja Euroopa Liidu suuruselt kolmas keskkonnasäästliku energia tootja lähtuvalt CO2 tarbimisest 1 MWh kohta. Vaata lähemalt siit.