Elektrumi brändi lugu

Aastakümneid oli energiatarnijate jaoks oluline demonstreerida oma tugevust, tehnoloogilist progressi ja kontrolli. See andis klientidele turvatunde ja kindluse tuleviku ees. Siiski puudus kõige selle juures tihtipeale võimalus nautida personaalset teenindust ja valikuvabadust.

Nüüd, mil elektriturg on avatud, saavad kliendid ise valiku langetada. Nad tahavad leida partnerit, kes on tõepoolest kliendile orienteeritud, kes ei ole ainult tehnoloogiliselt võimekas, vaid mõistab ka seda, mida kliendil tegelikult vaja on, austades klienti ja tema tegevusvabadust.

Elektrum loodi sihiga teha klientide elu mugavamaks, olla neile toeks energiaturul, muutes keerukad asjad lihtsaks ja kliendisõbralikuks ning pakkudes neile soodsaid energialahendusi. 

Mida iganes me ka ei teeks, peame alati silmas 3 peamist asjaolu: 

Elavus

Näeme energiat elu ja mugava olemise allikana. Kujutame endast dünaamilist ja kliendile orienteeritud energiatarnijat, kes käib ajaga kaasas ja kohandub vastavalt kliendi vajadustele. Püüame meile omasel aktiivsel ja positiivsel moel elu paremaks muuta.

Personaalne lähenemine

Me hindame igat klienti inimesena ning austame ja pöörame tähelepanu tema vajadustele. Me pakume erinevaid lahendusi ja tooteid, et iga klient võiks leida nende seast talle kõige sobivama. Elektrum on eelkõige inimenergia – meie töötajate energia, mis on pühendatud klientidele. Läheneme oma klientidele individuaalselt ja vastutame isiklikult parimate lahenduste leidmise eest. 

Arukus ja lihtsus

Tänapäeval ei ole miski muutumatu ning elu on pidevas liikumises – edasiminek ja täiustumine on osa meie igapäevaelust. Teame, et pakkudes kõige kaasaegsemaid energialahendusi, mida meie kliendid vajavad, saame nende elu lihtsamaks ja paremaks muuta. Milline meie tehnoloogiline areng ka poleks, tõlgime selle lihtsasse ja kliendisõbralikku keelde. Ärme räägi ainult tehnoloogiast – räägime parem sellest, millised eelised see klientidele loob. Meie arvates peitub just lihtsuses kõige suurem tarkus. 

Elektrum – sinu sõbralik energia