Balti riikide elektriturg, III kvartal

14. Nov 2017

Graafik1.PNG

Allikas: Nord Pool, http://www.nordpoolspot.com/

Spot turg

2017.a. III kvartalis tõusid keskmised elektrihinnad kogu Nord Pool kaupemispiirkonnas, sh. Balti riikides. Baltikumis tõusis keskmine hind nende kolme kuu jooksul 11% võrra, tasemeni 36,72 EUR/MWh. Kõige kõrgem oli keskmine hind Leedus - 37,11 EUR/MWh (9% kõrgem kui II kvartalis). Läti hind tõusis 9% võrra - 37,09 EUR/MWh ning Eestis oli Baltikumi madalaim hind - 35,89 EUR/MWh (17% kõrgem võrreldes II kvartaliga).

Tegurid

III kvartalis liikusid hinnad Balti riikides sarnaselt kogu Nord Pooli regiooniga.

Juulis esines Balti riikide piirkonnas mõningaid impordipiiranguid, kuna NordBalt elektriühenduses esines kuu alguses ja lõpus erakorraline katkestus.

August oli esimene kuu pärast veebruari, mil hinnad erinesid kõikides Balti riikides. Lisaks teostati mitmes jaamas ja erinevate Nord Pool kauplemispiirkondade elektriühendustes hooldustöid, mistõttu esines nendes piirkondades märkimisväärseid hinnaerinevusi.

Septembris mõjutasid Skandinaaviat väga muutlikud ilmastikuolud, mis mõjutasid eriti taastuvenergia tootmist tuulest ja hüdroenergiast. Lisaks hakkasid tarbimismahtusid mõjutama muutuvad hooajalised tarbimisharjumused, kasvades kogu Nord Pool piirkonnas. Veel mõjutasid elektrihindu ka tõusvad kütusehinnad ja  EL saastekvoodid.

Elektriühendused

III kvartalis leidis NordBaltis aset kaks märkimisväärset erakorralist katkestust – üks nädalapikkune katkestus juuli alguses ja 8-päevane katkestus sama kuu lõpus. Septembris teostati  LitPol elektritrassil korralisi hooldustöid. Lisaks esines III kvartalis piiratud ülekandevõimsust Valgevene ja Kaliningradi ühenduste vahel ning ka piiriülestel ühendustel Balti riikides.

Forward turg

Graafik2.PNG

Allikas: NASDAQ OMX

Hinnad on forvard turul olnud jällegi väga liikuvad nagu on näidatud ülaltoodud graafikus. Kuigi Põhjamaade süsteemi keskmine hind III kvartalis kasvas 3%, tasemeni 26,72 EUR/MWh, langesid Eesti ja Läti hinnad 4% võrra, vastavalt 30,17 EUR/MWh (Eestis)ja 32,00 EUR/MWh (Lätis). Samas vähenes Soome hind rohkem kui 3% võrra, tasemeni 29,26 EUR/MWh.

Söeturg

Viimase kolme kuu jooksul jätkus II kvartalis alanud üldine tõusutrend. Euroopa hindu mõjutasid eelkõige Aasia-Vaikse Ookeani piirkod oma suurenenud nõudlusega, eriti Hiinas; ning tarnekatkestused (Austraalias, Lõuna-Aafrikas) andsid oma panuse hindade tõusu. Euroopas oli spekulatsioone Prantsusmaa tuumaelektrijaamade võimaliku sulgemise kohta ning üldiselt oli söenõudlus väike.

Naftaturg

Naftahind areneb ikka peamiselt OPEC-i ja USA naftatootmisettevõtete tegude, otsuste ja tulevikuplaanide põhjal. Selles kvartalis pürgis OPEC nafta ekspordi vähendamise suunas 2017 II pooles ning oli juba ka arutelusid võimaluse üle pikendada OPEC-i juhitud kokkulepet, mille praegune tähtaeg on 31. märts 2018. USA tootmist mõjutasid selles kvartalis märkimisväärselt orkaanid Harvey ja Irma, eriti Kesk-Ameerikas ja Põhja-Ameerika lõunaosas, mõjutades ka ülemaailmset naftaturgu.

BrentCrudeOil Front Month sulgemishind septembri lõpus oli 57,54 USD/bbl - 20% kõrgem kui sulgemishind juuni lõpus, samas kui keskmine hind oli ainult 3% kõrgem.

Euroopa Liidu saastekvoodid

Samuti kerkisid selles kvartalis EL saastekvootide hinnad ning selle peamiseks põhjuseks oli söehinna tõus. Muudeks märkimisväärseteks teguriteks olid enampakkumise mahtude vähesus, eriti augustis. Mõjutasid ka spekulatsioonid Prantsusmaa tuumaelektrijaamade sulgemise kohta ning ka kolme EL peamise organi oodatud kohtumine EL-i heitkogustega kauplemise süsteemi reformiga seoses.

EUA CO2 saastekvoodi Front Month sulgemishind III kvartali lõpus oli 7,08 EUR/t, 41% kõrgem võrreldes juuni lõpuga, mil keskmine hind oli 23% kõrgem.

 

Elise Kopelman, suurkliendisuhete juht

EE_Elise.jpg