Elektrum alustas elektrimüüki Leedu kodutarbijatele.

15. Apr 2020
Viimasena Balti riikidest on Leedu elektriturg avanemas ka kodutarbijatele

Elektrum Lietuva, Baltimaade juhtiva elektritootja Latvenergo tütarettevõte Leedus, on sisenemas eratarbijate turule: nüüdsest hakatakse elektrit tarnima ka kodutarbijatele, mitte ainult äriklientidele ja riigiasutustele, nagu siiani. Praeguseks on ettevõte sõlminud Leedus juba 200 elektri ostu-müügilepingut eratarbijatega. Selle aasta lõpuks peaks eraklientide portfell kasvama 15 tuhandeni.

„Oleme teinud Leedu ettevõtetega edukat koostööd enam kui 10 aastat ja tarnime elektrit praegu enam kui 7600 ettevõttele riigis,” ütleb Elektrum Lietuva direktor Martynas Giga. „Ka eratarbijate segmendis pole me uued – enam kui 270 realiseeritud päikeseenergiajaamast on üle 90% paigaldatud just eraklientidele.”

1,6 miljoni potentsiaalse kliendiga kodutarbijate elektrimüügi turule sisenemisel näeb Elektrum Lietuva suurt potentsiaali ettevõtte positsiooni edasiseks tugevdamiseks Leedu energiasektoris, samuti elanikkonnale suurema valikuvõimaluse andmisel. Konkurentsi elavnemine elektri jaemüügi valdkonnas on kahtlemata kõige kasulikum just tarbijatele.

Elektrum Lietuva pakutud praeguse plaani kohaselt hakkab elektrienergia maksma eratarbijatele sõltuvalt tarbitavast kogusest ja valitud ajatariifist 7-23 protsenti vähem, kui praegu maksavad turgu valitseva elektrimüüja kliendid, kes kasutavad standardset ühte ajatariifi. Eratarbijate elektriturule sisenemisel keskendutakse aprillis-mais tarbijate ootuste hindamisele ja tehniliste protsesside täiustamisele.

Olukord muutub oluliselt aasta keskpaigast, kui elektrijaotusvõrgu ettevõte Energijos Skirstymo Operatorius (ESO) peab vastavalt turu liberaliseerimise kavadele pakkuma kõigile tarnijatele võrdseid võimalusi. Seetõttu laieneb mõne kuu pärast Elektrum Lietuva teenusepakett, kodutarbijatel on võimalik valida mitme pakutava paketi hulgast, võttes arvesse elektritarbimise intensiivsust ööpäevas või erinevatel nädalapäevadel. Olemasolevat elektrimüüjat on kodutarbijal võimalik vahetada ja uut elektrilepingut sõlmida kodunt lahkumata elektrooniliselt.

Andrus Liivand, Elektrum Eesti juhatuse esimees:

„Alates elektrituru avanemisest kodu- ja väikeäritarbijatele 2013. aastal on elektrimüüja vahetuse aktiivsus Eestis kokku kuivanud 10 protsendilt 2 protsendini 2019. aastal, mis praktiliselt tähendab mittetoimivat turgu. Hetkel kehtiv elektrituru regulatsioon ja tingimused piiravad olulisel määral uute turuosaliste kasvuvõimalusi just kodutarbijate segmendis. Üks oluline turutõke on kodutarbijate vahetusprotsess, mille kohaselt on suurima kliendibaasiga valitsevat müüjat aegsasti ette teavitatud kliendi lahkumisest ja tal on piisavalt aega kliendi otsust mõjutada. Leedu seevastu on otsustanud kasutusele võtta tarnijavahetuse otsese mudeli, mis elavdab konkurentsi pikemaajaliselt.”