Elektrum Eesti hakkab müüma maagaasi äriklientidele

26. Sept 2017
Seni elektrimüügiga tegelenud Elektrum Eesti hakkab ettevõtetele ja korteriühistutele müüma maagaasi. Eeliseid nähakse suurematele tarbijatele elektri ja gaasi koos pakkumises.

Andrus Liivand, Elektrum Eesti juhatuse esimees räägib: “Meile andis tõuke hakata gaasi müüma hiljuti lihtsustunud gaasitarnete võimaldamine eri riikide vahel. Avatud gaasiturul saab iga tarbija valida endale sobiva gaasimüüja, seejuures ei ole oluline, kelle võrguga on tarbimiskoht ühendatud.”Logo_seinal.jpg

“Elektrum Eesti näeb oma gaasiklientidena eelkõige väikese ja keskmise gaasitarbimisega ettevõtteid ja korteriühistuid, kuid peame silmas ka suuremaid tarbijaid, kellele koos elektriga saame pakkuda ka gaasi,” lisab Liivand.

Elektrum Eesti hakkab ettevõtetele ja korteriühistutele pakkuma fikseeritud hinnaga gaasi kuni kaheaastaseks perioodiks. Lepinguperioodi vältel muutumatu hind on selge ja arusaadav ning annab suurima kindluse energiakulude planeerimisel.

Esimeste huvilistega on Elektrum Eesti juba gaasienergia tarnelepingud sõlminud. Kokku on Eestis ligi 50 000 gaasitarbijat, kellest pea 2000 on ärikliendid.

Gaasi tarneallikad võivad Andrus Liivandi sõnul olla väga erinevad ja koos gaasituru arenguga üha mitmekesisemad: maagaas, veeldatud maagaas (LNG) ja biogaas. Balti regioonis on kuni 3 miljardit kuupmeetrit gaasi mahutav gaasihoidla Lätis Inčulkansis, kus elektri ja soojuse tootmise tarbeks hoiab gaasi ka Elektrumi omanikfirma Latvenergo.

Balti riikide gaasituru mahud on erinevad mitte ainult turumahus vaid ka ajaloolistel põhjustel. Näiteks Lätis on gaasitarbimise kasutusala palju laiem, aastane turumaht on 14.4 TWh, samas kui Eesti gaasituru maht on ligi kolm korda väiksem, ainult 5.4 TWh. Seda on vähem kui Latvenergo Riias asuva elektri- ja soojuse koostootmisjaama tarbimine kokku ühe aasta jooksul, ehk 6.1 TWh. Nii on Latvenergo ühtlasi suurim gaasitarbija Lätis ja kogu Baltikumis.

Elektrum on Eestis tegutsenud 10 aastat, ettevõte kuulub Baltikumi suurima elektritootja ja juhtiva elektri jaemüügiettevõtte Latvenergo gruppi. Ettevõtte eesmärk on pakkuda energiatarbijatele lisaks elektrile ja maagaasile suurimat lisandväärtust. Pakutakse ainulaadseid elektriseadmete ja kodutehnika elektrihäirete kindlustusega elektripakette nii ettevõtetele, korteriühistutele kui ka eratarbijatele.