Elektrum Eesti sai 10 aastaseks

13. Nov 2017
Selle aasta juunis sai Elektrum Eesti 10. aastaseks. Oleme Eesti elektriturul jõudsalt osalenud ning positsioneerinud end turul teiseks suurimaks elektrimüüjaks. Selleni jõudmise taga on olnud suurepärane meeskond nii Eestis kui ka kogu Batlikumis.

Kuidas see kõik alguse sai? Meenutame Elektrumi kümmet “esimest” aastat suurkliendisuhete vanemjuhi Olar Tederi, ja äriprotsesside arendusspetsialisti Anna Linskajaga. Nad on Elektrumi staažikad töötajad – Olar on siin töötanud üle 7 aasta ja Anna pea 5 aastat. 

Elektrum 10.jpg

Avanemine on elektriturgu muutnud

„Alguses tegutsesime Eestis Latvenergo Kaubanduse OÜ alt, kuhu ka mind 2010. aastal ametisse kutsuti,“ selgitab Olar Teder. „Olin tol hetkel ettevõtte teine töötaja. Eesti elektriturg avanes sama aasta mais ettevõtetele, kes tarbisid läbi ühe mõõtepunkti aastas vähemalt 2GWh elektrit. Kinnisel turul maksis elekter umbes 32 eurot MWh eest, avatud turul aga ulatus hind üle 55 euro MWh eest. Suur hinnatõus tekitas palju pahameelt, samas oli ELiga liitumise üks tingimusi, et elektriturg peab olema avatud,“ meenutab Teder.

Anna.PNG

Anna Linskaja, kes tuli enne 2013. aasta erakliendi turu avanemist leiab, et turu avanemine on põnev aeg. „Tegelesime kogu tiimiga klientide registreerimise ja lepingute vormistamisega. Oli pingeline aeg, aga ta tasus igati ära, kuna Elektrum võitis paljude klientide usalduse,“ meenutab Linskaja. „Mis mulle eriti meeldis, oli rahva huvi elektriteema vastu ja oldi väga avatud meelega. Tänane turg on aga läinud teises suunas,“ mõtiskleb arendusspetsialist.

Hinnad on pea kaks korda kukkunud

Olar.PNG

Ka Olar Teder on seda meelt, et tänane turg on läinud teises suunas, niiöelda “vihasemaks”, aga samas on kliendid teadlikumad. „Äritarbijate teadlikkus on korralikult tõusnud. Konkurents on andnud tarbijatele palju valikuvõimalusi. Elektriturg on pidevas muutumises. Tarbija jaoks on muutus pigem olnud positiivne, sest hinnad on pea kaks korda kukkunud võrreldes turu avanemisega,“ selgitab Teder. 

Anna Linskaja kinnitab, et Elektrum on stabiilselt hoidnud oma kohta elektriturul. “Alguses oli nii meil kui ka kogu avatud turul hulk arenemisvõimalusi. Tänu lojaalsetele klientidele, kes aitasid meil paremaks saada, oleme jõudnud sinnani, et oleme väga stabiilne ja võimekas partner.”

Ühine arve erakliendile oli suur samm edasi

„Suur samm edasi oli ühine arve Elektrileviga,“ räägib Anna Linskaja. „Ühise arve eest oleme teiste elektrimüüjatega seisnud 2012 aastast. Viimaks, selle aasta alguses, saime oma eraklientidele esimesed ühised arved väljastada.“

Ühise arve kasutamine on kulukas ja seetõttu ei saa kõik elektrimüüjad seda teenust oma klientidele pakkuda. Elektrumis ollakse arvamusel, et ühine arve peaks olema elektriturul normaalne nähtus ehk seda peaks saama pakkuda kõikide võrguettevõtete klientidele ja mõistliku hinnaga.

Elektrumi lipp.jpgElektrumis ei hakka igav

„Elektrumi meeskond on olnud läbi nende aastate väga mitmekülgne. Aga näe, tugevaim on jäänud,“ naerab Teder enda kohta. „Hetkel olen tõesti ainuke allesjäänu, kes Elektrumiga täitsa algusest liitus. Alguses oli teema selgeks saamine natuke keeruline, aga ettevõtte-poolne tugi oli hea ja nüüd olengi jäänud siia selle ameti peale.“

„Ma olen nõus, et kohanemine võttis natuke aega, aga kui kõik selgeks sai, siis polnud enam keerulist midagi. Meeskond on olnud toetav ning on olnud väga põnevad aastad. Igav meil ei hakka,“ kinnitab Anna Linskaja.