Keskkonnahoidliku majandamise eeskuju - Trendsetter Europe OÜ

17. Apr 2017
Elektrumi üheks põhiväärtuseks on toetada keskkonnasäästlikke tegevusi, mis hõlmavad nii lõpptarbijate käitumist kui äriettevõtete mõtteviisi muutust.

Käesoleva artiklite sarjaga alustame Eestis tegutsevate äriettevõttete tutvustamist, kes oma igapäevases tegevuses on võtnud eesmärgiks järgida keskkonnahoidliku majandamise põhimõtteid. Loodame sellega  inspireerida kõiki teisi ettevõtteid, et astuda koos kasvõi väikene samm - muutus algab juba sellest, kui igapäevase energiavajaduse katmiseks tarbida fossiilenergia asemel „puhast energiat“ (taastuvenergiat, mis on toodetud näiteks tuulest, veest, päikesest, biomassist). Taastuvenergia kasutusele võtmine ettevõtetes on täna väga lihtne ning majanduslikult ka palju soodsam kui tihti arvatakse!

Trendsetter Europe.jpg

Trendsetter Europe OÜ (endise nimega nimega Baltic Fibres AS) tegeleb kõrge kvaliteedi ja keskkonnahoidlike vooditarvete tootmisega Eestis. 2015. aastal pälvis Baltic Fibres aasta keskkonnasõbralikuma ettevõtte tiitli. Ettevõte omab mitmeid rahvusvahelisi kvaliteedi ja keskkonnahoiu juhtimise sertifikaate. Trendsetter majandamise põhimõtteid selgitab ettevõtte pearaamatupidaja Ele Pronin.

Ringmajandus ja keskkonnahoid

Trendsetter arendab oma tooteid järgides ringmajanduse põhimõtteid. Ringmajandus on majandusmudeli uus põlvkond, kus kesksel kohal on loodusressursside jätkusuutlik kasutamine. Ringmajanduses püütakse hoida lahus bioloogilisel toormel valmistatud tooted ja tehislikud materjalid. Kui erinevad materjalid on tootmise käigus omavahel kokku segatud, siis on neid hiljem pea võimatu uuesti eraldada ja seetõttu läheb enamus jäätmetest prügilatesse või põletamisele. Üle 90% Trendsetter Europe OÜ toodangu jääkidest suunatakse ümbertöötlemisele, lisaks kasutatakse energiat taastuvatest energia allikatest.

Ringmajanduse põhimõttel, keskkonnahoiul ja sotsiaalsel vastutusel põhinev tootmis- ja tarneahela juhtimine on aidanud pidevalt parandada Trendsetteri majandustulemusi ning samas vähendanud oluliselt oma tegevusest tulenevat negatiivset keskkonnamõju. Elektrum_Powered by green logo.png

Kuidas saab ettevõte jälgida oma keskkonnategevuse tulemuslikkust? 

Et tagada ülevaade keskkonnategevuse, kuid samuti selle seire tulemuslikkusest viib Trendsetter tootmisprotsessi oluliste parameetrite ja aspektide kontrolli läbi elektrooniliselt, sisestades tulemused kohapeal tahvelarvutisse. See annab võimaluse pidevalt jälgida ettevõtte tootmisprotsesside efektiivsust ja keskkonnategevuse tulemuslikkust.

Miks Trendsetter otsustas kasutada 100% taastuvenergial põhinevat elektripaketti Powered by Green? 

Trendsetter on oma põhitegevuses suunatud keskkonnasäästlikule tootmisele ning seetõttu on suure tähelepanu all ressursside efektiivne kasutame ja päritolu. Pidevalt parendatakse protsesse, mis tähendab loodusvarade kasutuse jälgimist ja kontrollimist. Samuti mõeldakse selle all  energiakulude vähendamist läbi süsteemide juhtimise ja energiasäästlike meetmete juurutamise.

Trendsetteril aitas taastuveergia kasuks otsustada just ettevõtte enda visioon. „Meie visioon sätestab meie toodete keskkonnasõbraliku valmistamise. Seejuures tuleb säilitada kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemid, mis tagaksid firma pideva arengu. Muidugi soovime me olla ka lihtsalt keskkonnasõbralikud ning 100% taastuvenergia kasutamine annab meile hea võimaluse panustada ümbritseva keskkonna hoidmisesse. Trendsetter innustab oma töötajaid keskkonnakaitse teemadel end täiendama ja ka neid teadmisi rakendama. Meie tööpoliitika kindlustab kõigile meie töötajatele vajaliku koolituse tagamaks oskused ja teadmised nende vastutusaladel.“ selgitas Ele Pronin.

Elektrumi 100% taastuvenergial põhineva toote kaubamärgi POWERED BY GREEN  sertifikaat tõendab, et kogu äriühingu poolt ostetav elekter pärineb 100% taastuvatest energiaallikatest vastavalt Elektrituruseaduse kohaselt väljastatud päritolutunnistustele. Äriühing saab sertifikaati kasutada oma toodete ja teenuste turundamiseks omaenda klientidele ja koostööpartneritele.

Kui ettevõte soovib olla keskkonnateadlik ja panustada loodusvarade hoidmisesse tasub tal kindlasti ühendust võtta oma kliendihalduriga Elektrumis, kes nõustab energiatoodete valikul.