Arvete informatsioon

Hea Elektrumi klient!

Siit leiate erinevate alapunktide alt kõikvõimalikku informatsiooni, mis puudutab arvete edastamist ja arvete tasumist. Kuidas muuta arve adressaati ja millised on erinevad võimalused arve tasumiseks.