Elektriarvestid

Vastavalt võrguettevõtte poolt paigaldatud arvestile, saab kliendil olla üks kolmest arvestitüübist:

1. Ühetariifne arvesti

2. Kahetariifne arvesti

3. Kaugloetav arvesti