Näitude teatamine

Kindlasti on Teil tekkinud küsimusi seoses elektrituru avanemisega ja sellega, mis peale elektrilepingu sõlmimist edasi hakkab juhtuma – kuhu esitada elektrinäidud või kelle käest arveid oodata?

Nii juhiksimegi Teie tähelepanu järgmistele punktidele:

  • Elektrinäidud tuleb nüüdsest edastada üks kord kuus oma võrguettevõtjale, paljudel juhtudel on selleks Elektrilevi. Elektriäpi kaudu saab Elektrilevile näite edastada kuni 31.12.16 ja edaspidi toimub see kaugloetava mõõdiku abil automaatselt või tuleb pöörduda otse Elektrilevi poole. Teie võrguettevõte edastab näidud Eleringi andmelaole ning sealt saadud andmete põhjal saame koostada Teile elektriarve.
  • Elektrilevi klientidele saame esitada alates 2017 aastast ühisarvet võrguteenuste ja elektrienergiaga. Kõikide teiste võrguettevõtete klientidel tuleb endiselt tasuda kaks arvet.
  • Tänaseks päevaks on paljude majapidamiste elektriarvestid juba lülitatud ümber kauglugemisele. Niisugusel juhul pole näitude edastamine enam vajalik, vaid need liiguvad Eleringi andmelattu edasi automaatselt.

Lisainfot elektrinäitude teatamise kohta leiate hõlpsasti vastava teeninduspiirkonna võrguettevõtte koduleheküljelt:

Oma küsimustega olete alati teretulnud pöörduma meie kliendiinfo poole telefonil 711 5555 või e-posti aadressil kliendiinfo@elektrum.ee.