Tingimused

Enne elektrilepingu sõlmimist tutvuge kindlasti ka kodukliendi üldtingimustega.

Elektrimüügilepingu allkirjastamisega kinnitavad nii Klient kui Müüja, et on lugenud läbi kodukliendi üldtingimused, saanud neist aru ning nõustuvad nendega. Üldtingimused on lepingu lahutamatu osa. 

 

KÜ kampaania tingimused

Kampaania Laulasma spa tingimused

Elektrum kaitseb kodukliendi tingimused 2014

Elektrum kaitseb kodukliendi tingimused 2015

Elektrum kaitseb kodukliendi tingimused alates 2016

Kodukliendi üldtingimused kuni 31.12.2016

Kodukliendi uued üldtingimused alates 01.01.17

Kodukliendi üldtingimuste muudatuste kokkuvõte

Ärikliendi üldtingimused