Võrguettevõte ja edasimüüja

Elektrimüüja: 

  • Vastutab elektrilepingus sõlmitud tingimuste ja elektrihinna eest.
  • Esitab arve ainult elektrienergia eest - elektritarbijate tarbimisandmed saab elektrimüüja Eleringi Andmelaost.

Võrguettevõte: 

  • Vastutab võrguteenuse kindluse ja toimimise eest (elektriülekande kvaliteediprobleemide puhul tasub alati pöörduda oma lepingulise võrguettevõtja poole).
  • Vastutab elektrinäitude kogumise eest.
  • Vastutab Teie tarbimisandmete edastamise eest Eleringi Andmelattu - just Teie tarbimisandmete põhjal saab elektrimüüja esitada Teile korrektse arve.
  • Vastutab Teie tarbimisandmete kontrollimise ja vajadusel korrigeerimise eest.
  • Esitab arve võrguteenuse eest, kuhu on lisatud ka maksud (elektriaktsiis ja taastuvenergiatasu). 

Elektri hind moodustab 1/3 Teie elektriarvest. Ülejäänud 2/3 arvest moodustab võrgutasu ja taastuvenergia aktsiis.

elektrihinna kujunemine.png

Turu avanemisel jäi elektritarbijatel samaks võrguettevõte, kes vastutab elektri Teieni toomise eest.

Suuremad võrguettevõtted Eestis on: