Võrguettevõtted

Kuidas kujuneb börsihind Elektrumis?

Börsihind – elektri kilovatt-tunni kaalutud keskmine hind, mille kalkuleerimise aluseks on elektribörsi Nord Pool Spot Eesti hinnapiirkonna eelmise kuu tunnihinnad ja tarbimise tunnikoefitsiendid, mille määravad levitussüsteemi järgmised võrguettevõtted:

Ülejäänud võrguettevõtete klientide jaoks kalkuleeritakse hind vastavalt ELEKTRILEVI OÜ tunnitarbimise graafikule.