Akusalvestuslahendused kodudesse: Eelised ja Põhjused

 

Päikeseenergia Optimeerimine:

 • Akusalvestus võimaldab päikeseenergia talletamist päevase tipp-perioodi ajal, tagades energiakasutuse ka õhtul või öösel, kui päike ei paista.

Iseseisvus Võrgust:

 • Akusalvestus muudab kodu vähem sõltuvaks üldisest elektrivõrgust. See tagab elektri kättesaadavuse ka võrgukatkestuste või hädaolukordade korral.

Energia Hinna Kontroll:

 • Talletades odavamat päikeseenergiat ja kasutades seda tippkoormuse ajal, aitavad akud vähendada kodu elektriarveid ja võimaldavad paremat energiakulude kontrolli.

Rohelise Energia Kasutamine:

 • Akusalvestuslahendused soodustavad rohelise energia kasutamist, vähendades kodu süsinikujalajälge ja toetades keskkonnasõbralikke eluviise.

Ökonoomne ja Pikaaegne Investeering:

 • Kuigi akusalvestuslahenduste algkulu võib olla kõrge, tasuvad need end ära pikema aja jooksul, vähendades energiatarbimise kulusid ja suurendades kodusisest energiatõhusust.

Autonoomne süsteem:

 • Akusalvestus muudab kodu autonoomseks , võimaldades energiavarustust ka päikesepaneelide puudumisel, laadides akusid võrgust siis, kui elekter on odavam.

Intelligentne Energiakasutus:

 • Kaasaegsed akusalvestussüsteemid on varustatud intelligentsete juhtimissüsteemidega, mis optimeerivad energiakasutust vastavalt kodu vajadustele, ilma kasutaja sekkumiseta.

Toetab Elektrisõidukeid:

 • Akusalvestus on kasulik ka elektrisõidukite omanikele, võimaldades neil laadida sõidukeid odavamal päikeseenergial ja säilitada autonoomsust.

Tulevikukindlus:

 • Investeerimine akusalvestusse muudab kodu tulevikukindlamaks, võttes arvesse suundumust rohkematele taastuvenergiaallikatele ja energiasõltumatusele.

Erinevad akusalvestuslahendused
 

Iseseisev (Off-grid) akulahendus

Off-grid akulahendused pakuvad täielikku iseseisvat energiasõltumatust, muutes kodud ja muud rajatised sõltumatuks üldisest elektrivõrgust. Off-grid akulahendus on tavaliselt ühendatud päikesepaneelide süsteemiga, mis muudab kodu sõltumatuks võrguelektrist. Päikesepaneelid toodavad päikesevalguses elektrit, ja akud võimaldavad selle talletamist. Off-grid akulahendused sobivad suurepäraselt piirkondadesse, kus elektrivõrk puudub või on ebastabiilne. Need lahendused võimaldavad inimestel elada ja töötada ka kõige kaugemates ja raskemini ligipääsetavates kohtades. Off-grid akulahendused on kohandatavad vastavalt konkreetsetele vajadustele ja laienevad vastavalt energiavajaduse kasvule. Süsteemi saab lisada rohkem päikesepaneele või akusid vastavalt kasutaja soovidele.

Võrku ühendatud akulahendus koos päiksepargiga

Võrguga ühendatud akulahendused, mis integreerivad päikesepaneelid ja akud elektrivõrguga, pakuvad täiustatud energiatõhusust ja varustuskindlust. Päikesepaneelid toodavad elektrit, ja ülejääkenergia salvestatakse akudesse. Kui päikeseenergiat on rohkem kui vaja, saab see tagasi suunata võrku või kasutada enda tarbeks. Akud võimaldavad kodul kasutada elektrit ka siis, kui võrguühendus on katkenud. See tagab pideva varustuse kriitilistele kodumasinatele ja säilitab elukvaliteedi ka hädaolukordades. Üleliigne päikeseenergia võib suunata võrku, teenides kasutajale tulu või vähendades elektriarveid vastavalt võrgu reguleerimisele ja võimalustele.

Akusüsteem ilma oma elektritootmiseta

Iseseisvad akusüsteemid, mis ei hõlma oma elektritootmist nagu päikesepaneelid või tuulikud, on mõeldud sõltumatuse tõstmiseks traditsioonilisest elektrivõrgust. Need süsteemid tuginevad ostetud elektrile, mida saab salvestada akudesse. Akud tagavad autonoomsuse võrgukatkestuste ajal, võimaldades kodu omanikel jätkata elektrienergia kasutamist isegi siis, kui välise elektrivõrguga on probleeme.

Nutikas Elektriarvesti (Smart Meter)

Nutikas elektriarvesti, tuntud ka kui smart meter või digitaalne elektriarvesti, on täiustatud mõõteseade, mis registreerib elektrienergia tarbimist ning võimaldab kauglugemist ja edastab andmeid elektrifirmale. Smart Meter mõõdab samaaegselt tarbimist ja tootmist, et anda kasutajale hea ülevaade hetke olukorrast – kui palju energiat tarbitakse päikeseelektrijaamast otse, kui palju ostetakse või müüakse võrku ja kui palju tarbitakse akudest energiat lisaks päikesele.

Growatt 10 kWh akulahendus sisaldab
 

 • Growatt HVC 60050-A1 BMS akukontroller
 • Growatt ARK 2.5H-A1 aku (4 tk)
 • Growatt ARK 2.5H-A1 aku kaablipakk
 • Growatt ARK akude alus

        Growatt ARK aku tooteleht

Growatti ARK HV Battery System pakub paindlikke võimsuse valikuid, ulatudes 7,68 kWh-st kuni 25,6 kWh-ni. Need akud on varustatud ohutu kobaltivaba LiFePO4 (lifepo) tehnoloogiaga, mis tagab suurepärase ohutuse ja vastupidavuse. Modularne  disain muudab paigaldamise lihtsaks ning võimaldab kohandada energiakogust vastavalt kasutaja vajadustele. Akusüsteem on mitme faasiline ja suudab pakkuda voolu kõigile faasidele vastavalt elektrivõrgu vajadustele erinedes sellega paljudest teistest akudest, mis suudavad voolu anda ainult ühele faasile.

Vairāk sadaļu