Elektriliste riskide kindlustus

Mis on kindlustatud?

Elektriliste riskide kindlustus on kindlustustoode, mis on koostöös If Kindlustusega spetsiaalselt välja töötatud Elektrumi äriklientidele. Kindlustus kaitseb ettevõtteid ja nende rentnikke elektriseadmetele pikselöögi, ülepinge, alapinge, ülekoormuste või lühise poolt tekitatud materiaalse kahju eest.

Kus kindlustus kehtib?

Elektriliste riskide kindlustus kehtib ettevõtte ja tema rentniku tegevuskohas, mille suhtes on Elektrumiga sõlmitud kindlustuskaitset sisaldav elektrimüügileping.

Millised on kindlustusriskid?

  • pikselöök
  • kindlustusobjektisisene äkiline ja ootamatu üle- või alapinge, ülekoormus või lühis, kui see tekitab kahju teisele elektriseadmele
  • võrguoperaatori planeeritud tööd, mis põhjustasid üle- või alapinge, ülekoormuse või lühise.

Millised kulud hüvitatakse?

Kui seadet saab taastada, siis hüvitatakse seadme taastamise maksumus.

Kui seadet ei saa taastada, siis hüvitatakse seadme turuväärtus või kui tegemist on kuni 2 aasta vanuste lauaarvutite, sülearvutite, projektorite, koopiamasinate, skännerite või printeritega, siis uue seadme soetamisväärtus.

Kuidas teavitada kahjustustest?

Helistage võimalikult kiiresti Elektrumi klienditeenindusele +372 711 5555 ja teatage kahjust. Täiendava info saamiseks kindlustustoote kohta tutvuge "Elektriliste riskide kindlustuse tingimustega" siin.

 

Vairāk sadaļu