Kuidas päikeseelektrijaam Teile kasulik on?

Saage sõltumatuks muutuvatest elektrihindadest ja valige puhas päikeseenergia. 

Soovin päikeseelektrijaama pakkumist

Teie poolt praegu esitatavaid isikuandmeid kasutame üksnes pöördumisele vastamiseks. Loe täpsemat teavet Elektrumi andmetöötluspõhimõtetest.

Vaata, kuidas saada kasu päikesepaneelidest

Kuidas päikeseenergiast kasu saada?

Nõustun, et minu isikuandmeid kasutatakse pakkumiste ja uudiste saatmiseks. Rohkem meie andmetöötluspõhimõtetes.

 Päikeseelektrijaamade tööpõhimõtted

Mida teada päikesepaneelide kohta?

Päikesevalgusest elektrini

Elekter päikeseenergiast Sinu koju

Kahesuunaline arvestus

Kahesuunaline mõõtmine (NET-metering) sobib kodumajapidamistele, kes kavatsevad päikeseelektrijaamades toodetud elektrit oma isiklikuks tarbeks kasutada ning ülejäägi võrku müüa. Juhul, kui päikesepaneelidega toodetud elekter ületab majapidamises kasutatavate elektriseadmete kogutarbimist, edastatakse omatarbest ülejääv kogus automaatselt võrku. Selleks, et elektrivõrku tagasi müüdud elektrienergia summa tasaarveldataks automaatselt igakuisest elektriarvest, on vajalik elektrimüüjaga sõlmida mikrotootjaleping. Juhul kui omatarbest ülejääv ja elektrivõrku tagasimüüdud elektri eest olev summa on suurem kui elektrivõrgust võetud ja tarbitud elektri eest, jääb teile ettemaks järgmisesse kuusse.

Päikesepaneelide tootlikkus

Kuidas kujuneb päikeseelektrijaama tootlikkus?

Päikesepaneelide tasuvus

Päikesepaneelide komplekti tasuvus jääb tavaliselt 10 aasta juurde, mis tähendab, et 10 aastaga teenitakse kõik tekkinud kulud tagasi ning edasi tekib puhas kasum. 10 aastat võib tunduda esmapilgul pikk aeg, aga kui võrrelda seda jaama elueaga, siis on see alla poole.

Päikesepaneelide tasuvus on ennekõike seotud sellega, kui kõrged on elektrihinnad turul, kui kvaliteetselt on jaam paigaldatud ehk kui töökindel see on. Loeb ka paigalduskoht – missuguse suuna ja kaldenurgaga paigaldus tehtud on. Mida suurem on päikeseelektrijaama toodang ning mida kõrgemad on elektrihinnad, seda tulusam projekt on.

Õige suurusega päikesejaam aitab aastaringselt elektriarved nullis hoida. Suvel teenitakse võrgu müügi pealt ettemaksu ning talvel kasutatakse sama ettemaks ära.

Loe edasi meie päikesepaneelide tasuvuse blogipostitusest.

Paigaldame päikesepaneele eramajadele, ridaelamutele, kortermajadele, suvilatele ja ärihoonetele. Päikesepaneelide komplekte saab paigaldada nii katusele kui ka maapinnale. Seega saab päikesepaneele paigaldada ka eramajade hoovidesse, põldudele või ükskõik millisele vabale maale, mida ei kata varjud.

Päikesepaneelide toetus

Oma tarbeks ehitatud päikesejaamadele paraku aktiivseid toetuseid praegusel hetkel ei ole. Küll aga aitavad kõrged elektrihinnad lühemale tasuvusajale kaasa.

Päikesepaneelide toetust on võimalik taodelda KredExi väikeelamute rekonstrueerimistoetuselt, mille voor avatakse kord aastas. Küll aga on selle maht üsna väike ning minevik on näidanud, et eelarve ammendub üsna kiiresti. Päikesepaneelid moodustavad sellest vaid teatud osa.

Faktid päikeseelektrijaamade kohta

Praktilisus

Eestis on piisavalt päikesepaistelisi päevi

Uuringud näitavad, et Eestis paistab päike keskmiselt 1600─1900 tundi aastas. Samas ei ole otsene päikesevalgus päikeseelektrijaamade töötamise ja päikeseenergia tootmise eeltingimus – päikeseenergiast elektritootmiseks piisab ka päevavalgusest. Jahedam kliima vaid soodustab päikesepaneelide tööd, kuna see aitab ülekuumenemise vastu.

Töötamine erinevates ilmastikuoludes

Elektrienergia tootmine pilvisel päeval

Energiat toodetakse valgusosakestes, mistõttu töötab Elektrumi päikeseelektrijaam ka pilves ilmaga. Maksimaalne päikeseenergia tootlikkus saavutatakse siiski päikesepaistelisel päeval. 

Tõhus ka pikas perspektiivis

Pikaealine tehnoloogia

Päikeseelektrijaamade kasvava populaarsuse üheks põhjuseks on päikesepaneelide lihtne tööpõhimõte ja pikaealisus. Kui paneelide paigaldus on tehtud kvaliteetselt, ei kaasne täiendavaid suuri hoolduskulusid ei garantiiperioodil ega ka hiljem.

Positsioneerimine

Katusel või maapinnal?

Elektrum saab päikesepaneelide komplekte paigaldada katustele ja maapinnale. Katustele paigaldades tuleb hoolikalt jälgida katuse vastupidavust raskusele ja tuulekoormusele. Maapinnal on oluline jälgida, et päikesepaneelid oleksid suunaga otse lõunasse. Kvaliteetsed alusraamid on tugevalt maapinnas kinni ning tugevamad tuuled ega tormid neid välja ei tõmba. Katusepaigalduse eeliseks on see, et paneelid ei võta lisaruumi ära, kuid paneelide suunda ja kallet ei saa ise valida. Ühtlasi on ruum piiratud ja katusel on tavaliselt rohkem varje tekitavaid elemente (korstnad, antennid, vintskapid jne). Maapaigalduse eeliseks on see, et saab suunda valida. Miinuseks see, et võtab hoovis lisaruumi. Tuleb jälgida, et puud või kõrvalolevad hooned varje ei jätaks.

Hooldus

Ei vaja erilist hooldust

Eesti ilmastikus puudub tavaoludes vajadus päikesepaneele pesta – selle töö teeb ära vihm. Soovi korral võib paneele siiski aknapesuvahendiga puhastada. Lisaks tuleks paneelidelt maha pesta lindude ekskremendid ja muu mustus, mida valgusosakesed ei läbi.  Pesemisel tuleb jälgida, et päikesepaneele füüsiliselt ei vigastaks. Paneele ei pea puhastama ka pärast lumesadu. Kui paneelidele hakkab päike paistma, sulab lumi nende pealt ise maha. Peale viiendat aastat on soovitatav ka aeg-ajalt asjatundja kutsuda ühendusi üle vaatama, et ennetada võimalikke probleeme. Tegu on siiski elektripaigaldisega, mida tasuks kontrollida. Mida vanem jaam on, seda tihedamini võiks hooldust teostada – näiteks kord või ka kaks aastas.

Soovin päikeseelektrijaama pakkumist

Teie poolt praegu esitatavaid isikuandmeid kasutame üksnes pöördumisele vastamiseks. Loe täpsemat teavet Elektrumi andmetöötluspõhimõtetest.

Vairāk sadaļu