Päikesevalgusest elektrini

Elekter Sinu koju

Kahesuunaline arvestus

Kahesuunaline mõõtmine (NET-metering) sobib kodumajapidamistele, kes kavatsevad päikeseelektrijaamades toodetud elektrit oma isiklikuks tarbeks kasutada ning ülejäägi võrku müüa. Juhul, kui päikesepaneelidega toodetud elekter ületab majapidamises kasutatavate elektriseadmete kogutarbimist, edastatakse omatarbest ülejääv kogus automaatselt võrku. Selleks, et elektrivõrku tagasi müüdud elektrienergia summa tasaarveldataks automaatselt igakuisest elektriarvest, on vajalik elektrimüüjaga sõlmida mikrotootjaleping. Juhul, kui omatarbest ülejääv ja elektrivõrku tagasimüüdud elektri eest olev summa on suurem kui elektrivõrgust võetud ja tarbitud elektri eest, jääb teile ettemaks järgmisesse kuusse.

Faktid päikeseelektrijaamade kohta

Praktilisus

Eestis on piisavalt päikesepaistelisi päevi

Uuringud näitavad, et Eestis paistab päike keskmiselt 1600─1900 tundi aastas. Samas ei ole otsene päikesevalgus päikeseelektrijaamade töötamise eeltingimus – elektritootmiseks piisab ka päevavalgusest. Ka jahedam kliima vaid soodustab päikesepaneelide tööd.

Töötamine erinevates ilmastikuoludes

Elektrienergia tootmine pilvisel päeval

Energiat toodetakse valgusosakestes, mistõttu töötab päikesejaam ka pilves ilmaga. Maksimaalne tootlikus saavutatakse siiski päikesepaistelisel päeval. 

Tõhus ka pikas perspektiivis

Pikaealine tehnoloogia

Päikeseelektrijaamade kasvava populaarsuse üheks põhjuseks on nende lihtne tööpõhimõte ja pikaealisus. Kui paigaldustöö on tehtud kvaliteetselt, ei kaasne  täiendavaid suuri hoolduskulusid ei garantiiperioodil ega ka hiljem.

Positsioneerimine

Katusel või maapinnal?

Päikeseelektrijaamu saab paigaldada katustele ja maapinnale. Katustele paigaldades tuleb hoolikalt jälgida katuse vastupidavust raskusele ja tuulekoormusele. Maapinnal on oluline jälgida, et paneelide alusraamistikud oleksid piisavalt tugevasti maapinnal kinni. Eriti maapinnale paigaldatud paneelidele on tuule poolt rakenduvad jõud suured.

Hooldus

Ei vaja erilist hooldust

Eesti ilmastikus puudub tavaoludes vajadus päikesepaneele pesta – selle töö teeb ära vihm. Soovi korral võib paneele siiski aknapesuvahendiga puhastada. Lisaks tuleks maha pesta lindude ekskremendid ja muu mustus, mida valgusosakesed ei läbi.  Pesemisel tuleb jälgida, et paneele füüsiliselt ei vigastataks. Paneele ei pea puhastama ka pärast lumesadu. Kui paneelidele hakkab paistma päike, soojenevad need ning lumi sulab paneelidelt ise maha.

Vairāk sadaļu