Mikrotootja
 

Soovid toota või juba toodad ise elektrit? Kui oled mikrotootja ehk paigaldanud eraisikuna oma eramule või kinnistule päikesepaneelid või muu tootmisseadme ning omatarbimisest jääb energiat üle, mida soovid jaotusvõrku tagasi müüa, siis tuleb sõlmida Elektrumiga mikrotootja elektrileping.

Mikrotootja toodab ise energiat läbi päikesepaneelide või muul moel. Kui enda poolt toodetud energiat ei piisa, siis tuleb võrgust elektrit juurde osta. Kui toodad rohkem kui tarbid, siis saab ülejäänud elektrienergia müüa.

Ülejäänud elektrienergia müümiseks tuleb sõlmida ostu-müügileping Elektrumiga.

Ostuhinnaks on börshinnal põhinev Mikrotootja Klõps.

See pakett põhineb Nord Pool elektribörsi hindadel.

  • Lepingu sõlmimisel, hakkab see kehtima alati uue kuu algusest.
  • Mikrotootjal eraldi andmeid meile saata vaja ei ole – Elektrum võtab näidud toodetud ja müüdud koguste kohta Eleringi andmelaost.
  • Tasaarveldus kodutarbijale ehk eraisikule on automaatne ning kajastub igakuisel Elektrumi arvel, kus tarbitud elektrienergia eest arvestatud summast lahutatakse maha toodetud elektrienergia eest arvestatud summa. Elektrum (elektrimüüjana) arvestab käibemaksu ainult tarbitud elektrienergia summalt ning eraisiku tootmise eest ei arvesta (eraisikud ei ole käibemaksukohustuslased).

Sõlmi Elektrumiga mikrotootja elektrienergia ostuleping. See ei too kaasa lisakulutusi ega -kohustusi. Mikrotootjana tarbid küll tihti oma toodetud elektri ise ära ning ostad võrgust juurdegi, kuid soojemal ajal, mil päikest on palju, valgustust ja kütmist ei ole tarvis, tasub üle toodetud elekter oma elektrimüüjale tagasi müüa. Samuti kulub elektrienergiat vähem ning koguneb kodust eemal, tööl või puhkusereisil viibides. 

 

 Mikrotootja lepingu sõlmimine
 

  Tootmisseadme võrgulepingu sõlmimine võrguettevõttega

  Personaalse pakkumise saatmine Elektrumi poolt (börsihind)

  Mikrotootja elektrilepingu sõlmimine Elektrumiga

  Tootmine ja müümine

Soovin personaalset pakkumist

Teie poolt praegu esitatavaid isikuandmeid kasutame üksnes pöördumisele vastamiseks. Loe täpsemat teavet Elektrumi andmetöötluspõhimõtetest.
 

Vairāk sadaļu