Viimasel ajal on paljud tarbijad pöördunud Elektrumi poole seoses universaalteenusega!


Universaalteenuse infoliin tel: 7111018
 

Universaalteenus on elektripakett millega kodutarbijatel on võimalik osta elektrienergiat reguleeritud hinnaga alates 1. oktoobrist 2022 kuni 30. aprillini 2026.

Meedias avaldatu põhjal ei ole tarbijatele alati arusaadav kas ja kuidas elektrimüüjad universaalteenust pakkuma hakkavad (peale Eesti Energia, kellele riik planeerib panna kohustuse universaalteenust pakkuda)?

 

Kõige sagedamini esitatud küsimuseks on, kas Elektrum hakkab samuti pakkuma universaalteenust?

 

Elektrum hakkab samuti universaalteenust pakkuma nii olemasolevatele kui ka uutele võimalikele tarbijatele, eelkõige kodutarbijatele ja korteriühistutele.

Lähiajal luuakse meie iseteeninduses elektrum.ee vastav võimalus mugavalt ja kiiresti vahetada olemasolev fikseeritud või börsihinnaga pakett ümber universaalteenuseks, kui selleks peaks kliendil soov tekkima!

Täpsemad universaalteenuse tehnilised tingimused on riigi poolt alles koostamisel, seega kõikidele täiendavatele küsimustele (kaasa arvatud universaalteenuse hind) saame vastata alles peale seadusemuudatuse vastuvõtmist!

Hetkel (9. september) on Elektrituruseaduse ja konkurentsiseaduse muutmise seaduse eelnõu Riigikogus teisel lugemisel, mis on planeeritud 14. septembril ning lõpphääletus 15. septembril.