Elektrum on valmistamas ette PPA tüüpi finantseerimisega päikeseelektrijaama lahendust, kus päikesejaama investeeringu kannab kliendi asemel Elektrum. PPA-tüüpi finantseerimisskeem sobib neile, kes ei soovi ise jaama ehitamisega, opereerimisega ja investeeringu katmisega tegeleda.

PPA tähendab, et Elektrum rajab kliendi hoone katusele või juurde päikeseelektrijaama ja katab investeeringu. Klient ostab kokkulepitud hinnaga ja perioodil seal jaamas toodetud elektrit. Termin PPA (Power Purchase Agreement) ehk otsetõlkes elektriostu leping tähendabki päikesejaama finantseerimist elektritootja poolt elektri ostulepingu vastu.

Kui teil on PPA vastu huvi, palun võtke ühendust Elektrumi klienditeenindusega: kliendiinfo@elektrum.ee