• Mario Raestik
  • Tootearendusjuht – Elektriauto laadijad ja energiatõhususe lahendused
  •  

Elektri jõul liikuvate autode arvukus Eestis aina kasvab. Kui uute kortermajade puhul on laadimiskohtadega täna juba projekti tasandil arvestatud, siis vanemates kortermajades on lahenduste leidmine olnud siiani märkimisväärselt keerulisem ülesanne.

Tavalisest pistikupesast on võimalik küll elektriautot laadida, kuid sellist viisi ei ole soovitatav kasutada püsivaks laadimiseks, sest kogu kortermaja jaoks ei saa see olla jätkusuutlik ega meelepärane. Et võimaldada ohutut ja kiiret laadimist, peaks elektriauto laadimiseks paigaldama kortermajale eraldi laadimispunkti.

Laadimise täislahenduse loomisel on vaja järgida kolme järgmist olulisimat sammu:

  1. 1. Elektritoite võimaluste uurimine;
  2. 2. Elektritoite ehk kaablite ja kilpide viimine laadijateni;
  3. 3. Laadimise täisteenuse rakendamine.

Elektritoite võimalused

 

Elektritoite saamine saab toimuda individuaalselt või majapõhiselt.

Individuaalne lahendus – elektriauto korteripõhine toide. Selle lahenduse puhul mõõdetakse auto poolt tarbitud elektrienergiat elaniku olemasoleva arvesti kaudu. Esmalt tuleb välja selgitada, kas laadijat on võimalik ühendada elaniku enda elektriarvestiga.

Majapõhine ehk kortermaja terviklahendus –  saab tellida ainult korteriühistu. Selliseks lahenduseks on aga järgmised võimalused:

1) Võrguettevõttelt võib tellida kinnistule uue eraldiseisva liitumispunkti paigaldamise autolaadijatele;

2) Sisepaigaldise juurde võib lisada autolaadijate toiteväljundi, millele kehtiks eraldi arvestus.

Elektritoite viimine laadijateni

Autolaadija toitekaabli individuaalsel paigaldamisel on kindlad seadusest tulenevad nõuded, näiteks toitekaabli paigaldamiseks kaasomandi osale, maja tarindile ja läbi ühise kinnistu, on vaja kirjalikku luba.

Terviklahendus teostatakse tehniliselt ühtselt ja üldkoosoleku otsuse põhjal. Siin viiakse elektritoide üldiselt parkla keskel asuvasse vahekilpi. Töö ja vajaminev materjal oleks korteriühistu kanda, kuid toite vedamine vahekilbist laadijani jääb iga elektriauto omaniku enda tasuda.

Elektrum Eesti pakub laadimise täisteenuse lahenduse raames ka elektritoite paigaldustöid.

Laadimise täisteenuse rakendamine

Kui otsused on vastu võetud, elektritoitele lahendus leitud ja kaabel vahekilbi või laadijani paigaldatud, siis on ees viimane etapp – laadimise täisteenuse loomine. Elektrum Eesti pakub kortermajadele laadimise täisteenust, mis sisaldab tasuta konsultatsiooni, olukorra hindamist ja kvaliteetset laadija paigaldust koos arveldussüsteemiga (alates 2022. aastast).

Konsultatsiooni käigus selgitatakse välja elanike soovid ning valitakse sobivad tooted. Laadijast tarbitud elektrienergia eest tasub elanik laadimisteenuse haldusfirmale Elektrum Eesti, kellega sõlmitakse laadimisteenust kasutavate elanikega individuaalsed lepingud. Kasutajate arv on siinkohal piiramatu ja korteriühistu ei pea tegelema eraldi elektriarvetega.

Elektrumi tootevalikus on tuntud tootjate laadijad, kogenud nõustajad ja paigaldajad. Finantseerimisel aitab Elektrum järelmaksuga (periood kuni 36 kuud, lepingutasu 0€, intress 0% ja esimene sissemaks 15%).  Kõik väikeärikliendid (tarbimisega kuni 100 MWh/aastas), kes soetavad laadija koos paigaldusega Elektrumist 2021. aasta jooksul, saavad järgneva 12 kuu jooksul osta roheenergiat tavaelektri hinnaga.

Kui oled mõelnud laadimisjaama soetamisele, siis küsi hinnapakkumist juba täna siin.