Elektri jõul liikuvate autode arvukus aina kasvab ja kui uute kortermajade puhul on laadimiskohtadega juba projekti tasandil arvestatud, siis vanemate kortermajade juures on lahenduste leidmine olnud seni küllaltki keeruline.

Tavalisest pistikupesast on võimalik elektriautot laadida, kuid seda ei ole soovitatav kasutada püsivaks laadimiseks. Kogu kortermaja jaoks ei pruugi see olla jätkusuutlik ega meelepärane. Selleks, et võimaldada ohutut ja kiiret laadimist, peab püsivaks elektriauto laadimiseks paigaldama eraldi laadija.

 

Kortermaja juurde elektriautode laadimise täislahenduse planeerimisel on kolm olulist sammu:

1. Elektritoite võimaluste uurimine;

2. Elektritoite ehk kaablite ja kilpide viimine laadijateni;

3. Laadimise täisteenuse rakendamine.

Elektritoite võimalused

Elektritoite saamiseks on kaks võimalust: individuaalne ja majapõhine. Individuaalne lahendus tähendab elektriauto korteripõhist toidet. Selle lahenduse puhul mõõdetakse auto poolt tarbitud elektrienergiat elaniku olemasoleva arvesti kaudu. Esmalt tuleb välja selgitada, kas laadijat on võimalik ühendada elaniku enda elektriarvestiga. Uurida tuleb lahenduse maksumust ja vaadata, kas see vastab seadusest tulenevatele nõuetele.

Majapõhise ehk kortermaja terviklahenduse saab tellida ainult korteriühistu. Selliseks lahenduseks on omakorda kaks võimalust.

1) Võrguettevõttelt võib tellida kinnistule uue eraldiseisva liitumispunkti paigaldamise, mis on mõeldud üksnes autolaadijatele;

2) Sisepaigaldise juurde võib lisada autolaadijate toiteväljundi (nt koridorivalgustuse tarbeks), millele kehtiks eraldi arvestus. Kuidas elektriauto omanik saab kortermajas autot laadida? Mida tuleb ette võtta, et saaks lahendatud elektriauto laadimine kortermajas?

Esimesel juhul tuleb korteriühistul saata võrguettevõttele hinnapäring, mis sisaldab tehniliste tingimuste kirjeldust. Vastuse põhjal saab teha edasisi otsuseid.

Teisel juhul tuleb vaadata, kas maja peajaotuskeskuses on juba olemas reservkoht, mida kasutada autolaadijate toiteks. Kui seda ei ole, siis saab vajadusel ühe koha alati lisada.

Sõltumata sellest, kumma variandiga on tegu, saab elektriautode laadimislahenduse väljaehitamist kogu kortermajale tellida ainult korteriühistu. Juhul kui on teada, et laadimispunkti hakkab kasutama alati ainult üks majaelanik, saab ta küll kasutada teist varianti ehk maja jaotuskeskuse reservkohta, kuid selleks peab ta saama korteriühistu üldkoosolekult kirjaliku loa.

Elektritoite viimine laadijateni

Autolaadija toitekaabli individuaalsel paigaldamisel võib kortermaja elanik varem või hiljem seista silmitsi seadusest tulenevate takistuste või probleemidega. Näiteks selleks, et toitekaabel paigaldada kaasomandi osale, maja tarindile ja läbi ühise kinnistu, peab ta saama korteriühistu üldkoosolekult kirjaliku loa.

Terviklahendus see-eest teostatakse tehniliselt ühtselt ja kvaliteetselt korteriühistu üldkoosoleku otsuse põhjal. Sel juhul on elektritoide mõistlikum viia parkla keskel asuvasse vahekilpi. Selle töö ja vajamineva materjal oleks korteriühistu kanda, kuid toite vedamine vahekilbist laadijani jääb iga elektriauto omaniku enda tasuda.

Elektrum Eesti pakub laadimise täisteenuse lahenduse raames ka elektritoite paigaldustöid.

Laadimise täisteenuse rakendamine

Kui elektritoitega seotud küsimused on lahendatud, vajalikud otsused vastu võetud ja kaabel vahekilbi või laadijani paigaldatud, siis on jõutud viimase etapini – laadimise täisteenuseni. Elektrum Eesti pakub kortermajadele laadimise täisteenust, mis sisaldab tasuta konsultatsiooni, olukorra hindamist ja kvaliteetset laadija paigaldust koos arveldussüsteemiga alates 2022. aastast.

Konsultatsiooni käigus selgitatakse välja korteriühistu ja elanike soovid ning võimalused ja valitakse sobivad tooted. Laadija peab võimaldama koormuse juhtimist ehk oskama arvestada laadimise kiirust ja võimsust vastavalt kogu maja hetke elektritarbimisele ning võimaldama maksesüsteemi lahendust ja turvalist isikupõhist identifitseerimist.

Laadijast tarbitud elektrienergia eest tasub elanik laadimisteenuse haldusfirmale Elektrum Eesti, kes maksab omakorda korteriühistule kasutatud elektri eest eraldi arvega. Kuna tegu on haldusfirmaga, siis sõlmitakse laadimisteenust kasutavate elanikega individuaalsed lepingud, kasutajate arv on piiramatu ja korteriühistu ei pea tegelema eraldi elektriarvetega. Elektrumi tootevalikus on tuntud tootjate laadijad, kogenud nõustajad ja paigaldajad. Finantseerimisel aitab Elektrum järelmaksuga (periood kuni 36 kuud, lepingutasu 0€, intress 0% ja esimene sissemaks 15%). Lisaks on võimalik kehtiv elektripakett ümber vahetada 100% taastuvenergial põhinevale elektripaketile Roheline Klõps kehtiva elektripaketi hindadega. Küsimuste korral saab Elektrumiga ühendust, helistades numbrile 711 5555 või kirjutades e-posti aadressile kliendiinfo@elektrum.ee. Rohkem infot elektriautode laadijate kohta saab lugeda kodulehelt www.elektrum.ee.