Riik on kõrgete energiahindade leevendamiseks loonud mitmeid toetusmeetmeid. See on tekitanud paljudes tarbijates küsimusi, kas ka minu elektriarve kuulub hüvitamisele. Teeme ülevaate ja toome välja elektriarve uued ja juba kehtivad toetusmeetmed.

  • 1. Kodukliendile jätkub 50% toetus elektri võrguarve eest;
  • 2. Ärikliendile tõuseb see jaanuarist kuni märtsini 100% peale;
  • 3. Kodutarbijale tehakse alates jaanuarist toetus ka elektrienergiale kuni 650 kWh ulatuses ja alates hinnapiirist 12 senti/kWh (ilma käibemaksuta).
  •  

Esimene toetus võrguteenusele kehtib 2021. aasta oktoobrist kuni 2022. aasta märtsini. Toetus kajastub automaatselt elektriarvel ja klient ei pea selle saamiseks midagi tegema.

Teine toetus on uus ja kehtib jaanuarist kuni märtsini. Äriklient saab elektrivõrguarve toetust 100% ulatuses. Ärikliendiks peetakse klienti, kes on elektrilepingu teinud registrikoodiga. Kui ärikliendi all tegutseb kodutarbija, siis tuleb KIK-le avaldus esitada toetuse saamiseks. Täpsema info saab siit.

Kolmas toetus on mõeldud kodutarbijale. Elektrimüüja rakendab soodustuse ja esitab selle kliendi elektriarvele ja klient ei pea ise toetuse saamiseks midagi tegema. Toetus on tarbimiskohapõhine ehk kui ühes lepingus on mitu tarbimiskohta, siis on võimalik iga koha kohta eraldi toetust saada. Toetus kehtib jaanuarist kuni märtsikuuni.

Korteriühistutele ja aiandusühistutele kehtib samuti kolmas ehk kodutarbija toetus. Jaanuaris rakendub toetus ilma tarbimise limiidita (650 kWh). Veebruari- ja märtsikuu kompensatsioonimeede on veel otsustamisel.

Loe rohkem energiakulude hüvitamise kohta siit.