Latvenergo AS kommentaar
18. august 2022


Kommentaar elektrituru olukorrale Balti regioonis

Praegusel hetkel on Balti regiooni elektriturul ainuke täiendav tootmisvõimsus kogu elektrinõudluse rahuldamiseks saadaval vaid kõrge või väga kõrge turuhinnaga. Lisaks on elektrienergia saadavusele märkimisväärse mõjuga elektri välisühenduste limiteeritus ning Latvenergo Daugava hüdroelektrijaamade kaskaadi väga madal veetase sellel suvel.

Praegusel ajal on gaasi ja süsinikukvootide hinnad rekordkõrgustel ning paljud elektrijaamad püüavad kasutada turul olevaid odavamaid energiaressursse elektri tootmiseks. Samas on kuumad ilmad, vähesed tuule- ja veeressursid, samuti mitmete elektrijaamade samaaegsed remonditööd Balti riikides tekitanud ebapiisava elektrienergia tootmise olukorra, mida peegeldavad ka elektribörsi Nord Pool kõrged hinnatasemed. Kõik see tingib vajaduse rakendada töösse Latvenergo soojus- ja elektrienergia koostootmisjaamad.  

Soojus- ja elektrienergia koostootmisjaamale on 1-tunniste töötsüklite rakendamine äärmiselt ebaefektiivne. Praegu valmistatakse ette kontserni 2. koostootmisjaama töösse rakendamist turvaliseks ja pikemaajaliseks opereerimiseks turul. Tänase päeva seisuga kontserni 1. koostootmisjaam töötab ja toodab elektrit. Siiamaani oli Latvenergo soojus- ja elektrienergia koostootmisjaamade tööd rahvusliku julgeoleku kaalutlustel piiratud, olukorras, kus kogu Euroopas valitseb gaasipuudus ja gaasi tarnimine on kriitiliselt madalal tasemel.

Sihipäraselt töötades on olemasolevad varud ja ostuplaanid võimaldanud Latvenergol piirangud üle vaadata ja alustada koostootmisjaamade tööd sel kriitilisel hetkel ilma üldist varustuskindlust kahjustamata.

Latvenergo kontsernil on tasakaalustatud ja keskkonnasõbralik energiatootmisportfell, mis koosneb valdavalt hüdroelektrijaamadest ning ülitõhusatest soojuse ja elektri koostootmisjaamadest. Suurema osa elektri- ja soojusenergiast toodavad Latvenergo AS kolm Daugava hüdroelektrijaama (HEJ) ja kaks soojuse ja elektri koostootmisjaama (CHPP). Energiat toodavad ka Liepājas enerģija SIA, Aiviekste HEJ ja Ainazi tuuleelektrijaam (TEJ). Latvenergo kontsern on üks keskkonnasõbralikumaid elektritootjaid Euroopa Liidus.

 

Täiendavad küsimused:

ivita.bidere@latvenergo.lv, +371 29279158 või 
andrus.liivand@elektrum.ee, +372 56 600 225