Elekter juhib peamiselt kogu meie majapidamise kodutehnikat. On ju teada, et olukorrad, kus pärast pikselööki ei tööta teler, pesumasin ei käivitu või voolukõikumine ja tormituuled on põhjustanud mõne muu elektrilise masina rikke, juhtuvad alati ootamatult.

Elektrum ja If Kindlustus avastasid juba aastal 2014, et selline elektriseadmete probleem vajab senisest paremat lahendust, mille puhul maandada need riskid mõistliku hinnaga. 

Millal on vaja anda oma elektripaketile lisaväärtust?

Kodukindlustus on mõeldud eelkõige selliste ootamatute õnnetuste tarbeks, nagu suured vee-, tormi, tulekahjud, kus ebameeldivad tagajärjed võivad olla väga suured. Kuna paljud inimesed ei ole võtnud oma kodule kindlustust, siis töötasid If Kindlustus ja Elektrum üheskoos välja kindlustuslahenduse, mis katab väiksemad kahjud.

Kui tavapäraselt on kodukindlustuse puhul kodutehnika ootamatu rikke korral vajalik tasuda paarisaja euro suurune omavastutus, siis kindlustuskaitsega elektripaketi puhul on omavastutuse suuruseks vaid 50 eurot. Elektripaketiga kaasas olev kindlustuskaitse sisaldab kaitset kodutehnikale nii äikese, voolukõikumise kui ka muude elektriliste rikete puhul. 

Sel aastal sai kindluskaitsega elektripakett uue täienduse. Paketti lisandus koduabi teenus ja koos sellega on täna tegemist täiesti ainulaadse tootega elektripakettide turul.  

Koduabi Klõps

Kindlustuskaitsega elektripakett kannab nime Koduabi Klõps ja lühidalt tähendab see seda, et kaitstud on kodutehnika ning vajadusel tuleb appi ka ööpäevaringne koduabi teenus. Kui ühel heal päeval näiteks lukk ei tööta ja on vaja kutsuda lukuabi või vannitoas puruneb toru ja on vaja kutsuda toruabi, siis Koduabi Klõpsuga on sellised mured lihtsasti lahendatavad. 

Suvised äikesetormid on praegu üsna tavapärased ning ikka ja jälle esineb voolukõikumisi, mis võivad kodust tehnikat rikkuda. Sellisel juhul on hea teada, et probleemile on lihtne lahendus.

Koduabi lisateenusega elektripakett on viimasel ajal populaarsust kogunud eriti just suvilates, kuid tuleb meeles pidada, et igas majapidamises võib kodutehnika elektriliste rikete tõttu kannatada. Elus tuleb tihti ette ootamatusi – mõistlik on nendeks valmis olla ja tagada endale kindlustunne. Ei ole võimalik ette ennustada, millal mõni selline õnnetus võiks juhtuda, riske maandades on aga hea teada, et probleemide korral on abi teel.

Kindlustusandja on If Kindlustus. Kindlustatud isik on kindlustusega elektrimüügi lepingu sõlminud klient. Kindlustustingimustega saad tutvuda ja elektrilepingu sõlmida www.elektrum.ee kodulehel.